Podzimní predikce SP ČR pro vývoj ekonomiky v roce 2022 a 2023

Svaz průmyslu a dopravy ČR aktualizoval predikci vývoje ekonomiky. Dle našich propočtů na základě aktuálních informací, průzkumů a dat se odhad možnosti meziročního růstu reálného HDP ČR pohybuje pro letošní rok kolem 1,9 %, pro příští rok pak kolem 0,9 % spojený s rizikem výraznější revize směrem dolů v případě setrvání aktuálních vysokých cen energie a nepřijetí dostatečného řešení pro všechny firmy.

Byť nakonec ekonomické výsledky za prvních 9 měsíců roku dopadly lépe, než jarní očekávání, včetně výsledků průmyslu, tak očekávání dalšího vývoje již tak pozitivní nejsou. Ekonomika bude nyní postupně zpomalovat a významným faktorem finálních výsledků na konci letošního, ale zejména příštího roku, bude otázka dořešení opatření k cenám energie. Dle našeho posledního šetření s ČNB firmy například snížily očekávání vývoje investiční aktivity a zakázek.

Celý dokument predikce s detailně popsanými faktory, ze kterých vycházíme, naleznete zde.