Pokračujeme v jednání k vážné situaci ohledně dodávek plynu

Svaz průmyslu v zájmu svých členů s ohledem na vážnost situace jedná na mnoha úrovních se zástupci české vlády, zejména MPO ohledně potřebných kroků v souvislosti s aktuálně vážnou situací a nejistotami, které dopadají na firmy i domácnosti.

Dne 27. 7. proběhla dvě jednání na vyšší úrovni, kde hlavním bodem bylo právě projednání situace v energetice a rizik dodávek plynu, konkrétně proběhla porada ekonomických ministrů za účasti sociálních a hospodářských partnerů a následně pracovnější jednání na MPO. Zde byly například projednávány konkrétní závěry Energetické rady, ale i vyhodnoceny aktuální rizika či stav prací u jednotlivých kroků a požadavků Svazu. „Za firmy vidíme jako nutné se o krizových scénářích jasně a srozumitelně bavit, předcházet jim a minimalizovat rizika, ale i se co nejlépe připravit na kritické scénáře. Aktuální situace znamená pro firmy vysoké nejistoty v cenách i dodávkách,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Svaz vítá, že vzájemná komunikace nyní probíhá aktivněji a můžeme se vzájemně informovat o situaci, o požadavcích firem a stavu prací,“ dodává Jaroslav Hanák.

„Ocenili jsme kroky MPO a vlády například ve vztahu ke včerejší Radě pro energetiku, stav plnění zásobníků, dojednání LNG terminálů, úpravy Vyhlášky o stavu nouze v plynárenství či některé úpravy energetického zákona. Je pro nás zásadní, že ekonomičtí ministři explicitně zdůraznili, že nechtějí uzavírat průmysl a je cílem zajistit pokračování výroby i v případě dalších problémů. Minimalizace těchto rizik není pouze o stavu zásobníků či alternativních dodávkách, ale i o aktivitách v oblasti úspor či nově v legislativní úpravě energetického zákona, který dává MPO za určitých podmínek možnost postupovat při stavech nouze i trochu odlišně od Vyhlášky o stavu nouze v plynárenství. Nyní proto probíhají pracovní jednání nad propočty spotřeb a možnostmi jednotlivých subjektů v ekonomice,“ komentuje dále průběh diskuse Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky.

„Shodli jsme se, že nadále je třeba situaci nepodceňovat a podnikat další kroky s ohledem na opravdu velmi vysokou vážnost krizové situace a vysoká rizika, které zde ve vztahu k dodávkám plynu nadále jsou. Všichni musíme dle svých možností hledat možnosti, jak případně k úsporám přispět od státu přes firmy po domácnosti,“ říká Bohuslav Čížek. Svaz znovu připomněl například i nabídku na koordinaci manuálů, doporučení, sdílení dobré praxe a osvěty.

Pro Svaz průmyslu je zásadní, že ekonomičtí ministři deklarovali, že chtějí udržet průmysl v chodu a v nejkrizovějších scénářích zohlední potřebu tzv. technologické spotřeby v průmyslu, aby při omezení dodávek plynu nedošlo k vážným technologickým či ekonomickým škodám tam, kde úspory již nelze učinit, smysl nedávají či nelze zdroj minimálně krátkodobě substituovat.

Část jednání se zaměřilo také na konkrétní další pracovní postupy pro vymezení nezbytných sektorů. „Všichni sice doufáme, že vymezení nezbytných sektorů nebude potřeba nikdy použít, ale jako Svaz průmyslu požadujeme a považujeme za nutné, aby stát měl přehled a kategorizace pro krizové situace a uměl pak s nimi jasně pracovat a minimalizovat škody,“ říká Bohuslav Čížek.

Svaz průmyslu v neposlední řadě znovu připomněl svůj klíčový požadavek na využití opatření dle Dočasného krizového rámce. „Důrazně nesouhlasíme se stopkou cílenému opatření dle Dočasného krizového rámce pro firmy, na které vážně dopadly skokové růsty cen energie. Stále žádáme, aby vláda ho co nejdříve vrátila do hry a neobracela se k firmám a podnikatelům zády,“ uzavírá Bohuslav Čížek.

kategorie Z hospodářské politiky