Poslední slovo o osudu platů učitelů vysloví poslanci!

Ve sněmovně se bude hlasovat o pozměňovacích návrzích ke státnímu rozpočtu
 
Vláda ČR se velmi chvályhodně v programovém prohlášení zavázala k tomu, že na konci jejího volebního období dosáhne plat učitelů 150% průměrné mzdy roku 2017.
 
Vše nasvědčuje tomu, že vláda svůj závazek splní, ale od té doby se mnohé změnilo – výrazně vzrostla průměrná mzda a platy ve veřejném sektoru. Ve srovnání s realitou ostatních platů ve veřejné sféře a zdravotnictví zůstávají pedagogové chudými příbuznými. Takže slibované priority se učitelé nedočkají, jen se zařadí do „rozumného“ průměru.
 
Po „nepovedené“ dohodě o navýšení platů kantorů pro rok 2020 se největší odborová ústředna ČMKOS spolu se Svazem průmyslu a dopravy rozhodly oslovit znovu oslovit premiéra a poslance, aby při projednávání státního rozpočtu našly rezervu, a bez nabourávání struktury rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol přeskupili alespoň částku ve výši alespoň 3 miliardy ve prospěch kapitoly školství.
 
Vše nasvědčuje tomu, že všechny politické strany zastoupené v poslanecké sněmovně se k prioritě hlásí, ale každá má trochu jinou představou, a tak se bohužel pozměňovací návrhy různí. Zde může být velký kámen úrazu.
 
Zatím nejreálněji vypadá pozměňovací návrh Kateřiny Valachové a Václava Votavy (ČSSD), ale celkem logicky vzato může být považován za porušení koaličního slibu. (Přesun 3 mld. korun z kapitoly obsluhy státního rozpočtu, tato částka většinou zůstává nevyčerpaná. Text pozměňovacího návrhu najdete připojen níže v elektronické formě – dokument pdf.)  
 
Myslím si, že v politice by nemělo být vnímáno vše jako neměnné dogma, ani programové prohlášení, v případě, když existuje vůle všech politických stran opravdu učitele preferovat. Vývoj průměrné mzdy i platů ve veřejném sektoru přes závazek vládního programového prohlášení opět kantory upozaďuje. Nejde o alibismus, ale o skutečné postavení pedagogů ve společnosti.
 
Přílohy: