Výroční konference k 100. letům od založení Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.

Dnes se od 11 hodin se v Hlavním sále Valdštejnského paláce, sídla Senátu ČR, koná slavnostní konference k 100. výročí založení Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, jehož zřizovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 
Tradice československého a následně českého resortního sociálně politického výzkumu se datuje od podzimu 1919, kdy se pod vedením tehdejšího ministra sociální péče JUDr. Lva Wintera, rozhodlo o založení Sociálního ústavu Republiky československé.
 
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí se hlásí k tradici založené Sociálním ústavem RČS, se kterým má stejné tři hlavní oblasti své působnosti. Jde o oblast vědeckou, poradní a publikačně vzdělávací.
 
Čtvrteční slavnostní konference, konaná pod záštitou místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha, spojí ohlédnutí do historie s debatou nad současností a budoucím směřováním Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Za zřizovatele Ministerstvo práce a sociálních věcí, jakožto zřizovatele VÚPSV na konferenci promluví náměstkyně ministryně Zuzana Jentschke Stöcklová.
 
Mezi čestné hosty, kteří na konferenci vystoupí, patří i zástupci subjektů spolupracujících s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí. Jsou jimi zejména Kateřina Sadílková, generální ředitelka ÚP ČR; Jitka Hejduková, ředitelka zaměstnavatelské sekce Svazu průmyslu a dopravy ČR; Vít Samek, místopředseda ČMKOS; Kateřina Budínová, ředitelka odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita, MPSV; Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí MPSV; Petr Hanuš, ředitel odborných sekcí ASSP a Jiřina Kocourková z Přírodovědecké fakulty UK.
 
 Více informací naleznete na webové stránce www.vupsv.cz.