Předseda vlády Andrej Babiš vystoupil na klimatickém summitu v Madridu

Společná fotografie účastníků klimatického summitu COP25 v Madridu, 2. prosince 2019.
Společná fotografie účastníků klimatického summitu COP25 v Madridu, 2. prosince 2019.
Premiér Andrej Babiš se zúčastnil klimatického summitu v Madridu. Na 25. klimatický summit OSN, který se koná od 2. do 19. prosince 2019 odletěl premiér Andrej Babiš v doprovodu ministra životního prostředí Richarda Brabce. Oba členové vlády na summitu prezentovali cíle v oblasti klimatických aktivit. Mnozí představitelé evropských států vyjádřili přání, aby se Evropa stála prvním klimaticky neutrálním kontinentem.

Na plenárním zasedání český premiér hovořil o devastujících dopadech klimatické změny po celém světě, kdy počet extrémních přírodních úkazů v roce 2019 je alarmující. „Evropa je lídrem klimatické agendy. Ostatní státy nejen neplní své závazky, ale dokonce emise navyšují. Pokud dnes máme emise v Evropě třikrát nižší než v Číně, která oznámila, že plánuje navýšení kapacit hnědouhelných elektráren jako je v celé Evropě, tak to nikdy nemůže fungovat. Evropa má devět procent světových emisí. Snížili jsme v rámci kontinentu emise o osmdesát milionů tun CO2. Zbytek světa emise navýšil o tisíc dvacet milionů tun. To je hlavní problém. Otázkou je, jakým způsobem donutit ostatní státy mimo Evropu, aby dodržovaly závazky z pařížské klimatické konference, které si samy stanovily a které byly měkké. Jen Evropa má nástroje, jak tyto závazky vymáhat,“ řekl premiér Babiš po prvním plenárním zasedání summitu.

Tato konference předchází konferenci v roce 2020, kdy se musí stanovit nové závazky a vyhodnotí se výsledky dosažení závazků z pařížské konference v roce 2015. Český premiér na plenárním zasedání mluvil o tom, že pro Českou republiku je uhlíková neutralita možná jedině za předpokladu, že náš energetický mix bude založen zejména na jaderné energii.

„Dlouhodobé strategie některých velkých emitentů nenaznačují zlepšení, spíše naopak. To se musí změnit. Bez většího zapojení zbytku světa nemůžeme planetu zachránit,“ řekl ve svém projevu Andrej Babiš.

Česká republika plně podporuje klimatické cíle a zároveň je na dobré cestě dostát svým závazkům. V roce 2017 byly emise skleníkových plynů o 35% nižší oproti hodnotám v roce 1990 a v následujících desetiletích se mají i nadále výrazně snižovat. Zároveň česká ekonomika od roku 1990 pětinásobně vzrostla, což ukazuje, že ekonomický růst a snižování emisí mohou jít ruku v ruce.

„V posledních letech Česká republika přijala řadu ambiciózních opatření. Jsme odhodláni dodržet klimatické a energetické závazky EU do roku 2020. Dokonce je i předčíme. Očekávám snížení emisí CO2 o čtyřicet tři procent do roku 2030. Naším dlouhodobým cílem je do roku 2050 snížit emise o osmdesát procent,“ představil plány České republiky premiér Babiš.

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady