Potravinářská komora ČR požaduje pro podnikatele zastropování i kompenzace

Potravinářská komora ČR, jak uvádí ve své tiskové zprávě, oceňuje kroky vlády při zastropování cen energií pro domácnosti, živnostníky a veřejný sektor, tedy pro maloodběratele a očekává stejné řešení i pro český průmysl.

Pokud by došlo k zafixování ceny silové elektřiny pro průmysl ve stejné výši jako pro maloodběratele, tj. 6,- Kč včetně DPH za kWh a zafixování ceny plynu 3,- Kč/kWh, byla by to pro podnikatele dobrá zpráva. Jedná se sice o výrazné navýšení cen energií oproti loňskému roku, nicméně je to významný krok ke stabilizaci průmyslového sektoru.

Podle Potravinářské komory ČR ale podnikatelé potřebují plánovat, kalkulovat výrobní náklady a také určovat strategie rozvoje firmy, a současně i cenu finálních výrobků. K tomu je však potřeba stabilní cena nákladů, v současné době zejména energií. Klíčové je ale i to, na jak dlouhou dobu vláda fixaci energií pro průmyslové podniky zamýšlí, protože pouze krátkodobé zastropování by situaci příliš nepomohlo a výrobci by byli dále v podnikatelské nejistotě.

Podle Potravinářské komory ČR je ale současně potřeba dořešit kompenzace pro podnikatele, aby jim nahradily minulé ztráty. Ceny energií prudce stoupají již od konce minulého roku, a jsou jedním z nejvyšších faktorů obrovského zvýšení nákladů na výrobu, a také i hlavním důvodem vysoké hladiny inflace. Čeští výrobci potravin potom, s rostoucí úrovní podpory zpracovatelského průmyslu v sousedních zemích EU, ztrácejí na evropském trhu svoji konkurenceschopnost a zároveň nejsou schopni promítnout extrémně zvýšené náklady do koncové ceny výrobků.

Potravinářská komora ČR podporuje i návrh ministra Síkely na prodloužení Dočasného krizového rámce až do konce roku 2023. Současně apeluje na vládu, aby zvážila další možné podpory pro podnikatelské subjekty, například odpuštění některých daní nebo odložení placení záloh na daň z příjmu a další.

  • Zdroj: Potravinářská komora ČR