SP ČR prosazoval na tripartitě systematickou podporu průmyslu

Svaz průmyslu a dopravy ČR v úterý 13. září znovu hájil zájmy zaměstnavatelů na tripartitě. S vládou a odbory projednal výhled státního rozpočtu na tento a příští rok, plány dopravních staveb a opatření v oblasti energetiky a vyrovnání se s ekonomickými dopady války na Ukrajině. „Jsme jedna z nejprůmyslovějších ekonomik v celé Evropské unii, energeticky náročných provozů máme více než kdokoliv jiný a tomu musí odpovídat adekvátní míra podpory podniků v době energetické krize. Zároveň musíme myslet na budoucnost a nezapomenout na dlouhodobou konkurenceschopnost, kterou si bez podpory aplikovaného výzkumu a vývoje nevybudujeme,“ zdůrazňuje prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

STÁTNÍ ROZPOČET

„Za zaměstnavatele doporučujeme posílit prorůstové položky státního rozpočtu, které pomohou zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost České republiky. Konkrétně by nemělo docházet k omezování programů na podporu aplikovaného výzkumu nebo investic do dopravní infrastruktury. To jsou prioritní oblasti pro dlouhodobý růst naší ekonomiky a příjmy rozpočtu,“ upozornil během diskuze Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„V návrhu státního rozpočtu nám v tuto chvíli chybí výraznější úsporná systémová opatření na straně státu. Dlouhodobě požadujeme, aby stát optimalizoval svůj chod a namísto toho je avizované další navýšení počtu státních zaměstnanců. Vláda by měla jasně deklarovat, jak bude postupovat v případě zhoršení ekonomické situace a prohloubení deficitu veřejných financí, tedy kde bude hledat případné úspory nebo dodatečné příjmy,” upozornil před jednáním Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

ENERGETIKA

„Průmyslové a velké firmy si zatím neumí představit, za jakou cenu budou moci elektřinu a plyn pro příští rok nakoupit. Zůstaly v nejistotě, protože se jich netýká včera představené zastropování cen elektřiny. Nejdále jsme se v jednáních zatím posunuli v rámci využití hlavního nástroje pomoci dle Dočasného krizového rámce pro letošek, který dlouhodobě prosazujeme v co nejširší a nejjednodušší podobě. Požádali jsme, aby zítra vláda program schválila v podobě, kterou jsme s MPO tento týden projednávali. Zároveň je potřeba, aby vláda připravila program a začala v EU vyjednávat o parametrech pro příští rok. Musíme zajistit, abychom skutečně měli rovné podmínky s okolními zeměmi. Vyžádali jsme si proto srovnání cenové konkurenceschopnosti v rámci zemí EU,” upozorňuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Současně je nutné nastavit funkční kurzarbeit, který krátkodobě firmám pomůže překonat krizové období,” dodává Jaroslav Hanák.

Důvody pro potřebu efektivní podpory firem vysvětluje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy: „Firmy se samozřejmě snaží učinit maximum opatření, aby se nedostaly do ztráty. Stejně jako domácnosti využívají co nejvíce úsporných opatření, na druhou stranu několikanásobně vyšší ceny energie na firmy nutně a negativně působí. Pokud již začínají některé podniky v této souvislosti omezovat investice, opravy či provoz, tak to není dobrý signál pro výhled do následujícího roku, a to i přesto, že se jim zatím podařilo udržet určitý zisk.“