Pracovní stres – Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců

Dnem 19. dubna 2021 byla v Česku zahájena kampaň pro zaměstnavatele pod názvem Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců. Jejím cílem je šířit informace pro zaměstnavatele k ochraně zdraví jejich zaměstnanců. Jednoznačné a jasné sdělení kampaně je, že zaměstnavatelé ušetří v případě, že se budou danou problematikou zabývat, tj. budou jí věnovat čas a prostředky.
 
Psychosociální rizika jsou podle evropských průzkumů velice důležitou oblastí, které je zapotřebí se intenzivně věnovat. Co se týká povinnosti zaměstnavatele chránit zaměstnance před riziky, ke kterým patří i psychosociální rizika, to je úkol, ke kterému se zavázaly, respektují jej a dodržují všechny členské státy EU.
 
 
 
Přílohy:
  • Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.