Seminář Onemocnění covid-19, jeho specifikace, vakcinace a aspekty v pracovněprávní legislativě

Dovolujeme si Vás pozvat na online seminář Onemocnění covid-19, jeho specifikace, vakcinace a aspekty v pracovněprávní legislativě, který se koná dne 23. 6. 2021 od 9 hodin.
 

V případě zájmu o účast na tomto on-line semináři se registrujte co nejdříve zde: https://forms.gle/JfS6SQoiS9Rn2enr8.

On-line seminář pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Svazem průmyslu a dopravy ČR (SPČR) v rámci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2020 – 2022 s názvem „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“.
__________________________________________

Cílem odborného on-line semináře je poskytnout účastníkům bližší náhled do problematiky týkající se onemocnění COVID-19, vakcinace a související pracovněprávní legislativy.
Kromě aktuálních informací ve vztahu k vlastní kampani EU-OSHA s názvem „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“ zahrnuje seminář přednášky na tato témata:

 Očkování proti nemoci COVID-19
 Pandemie onemocnění COVID-19 pohledem zdravotnického práva
 Pracovněprávní souvislosti pandemie SARS COVID-19 se zaměřením na uznávání COVID-19 za nemoc z povolání

___________________________________________

09.00 – 09.05 Úvodní slovo
JUDr. Eva MARTINICOVÁ, LL. M, ředitelka sekce zaměstnavatelské, Svaz průmyslu a dopravy ČR

09.05 – 09.20 Kampaň na období 2020 – 2022: Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž
Ing. Jaroslav HLAVÍN, Český Focal Point, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

09.20 – 09.30 On-line chat

09.30 – 10.00 Očkování proti nemoci COVID-19 (1. vstup)
MUDr. Daniel DRAŽAN, pediatr a člen České vakcinologické společnosti ČLS JEP

10.00 – 10.10 On-line chat

10.10 – 10.40 Očkování proti nemoci COVID-19 (2. vstup)
MUDr. Daniel DRAŽAN, pediatr a člen České vakcinologické společnosti ČLS JEP

10.40 – 10.50 On-line chat

10.50 – 11.20 Pandemie onemocnění COVID-19 pohledem zdravotnického práva (1. vstup)
JUDr. Ondřej DOSTÁL, právník a vysokoškolský učitel specializující se na zdravotnické právo

11.20 – 11.30 On-line chat

11.30 – 12.00 Pandemie onemocnění COVID-19 pohledem zdravotnického práva (2. vstup)
JUDr. Ondřej DOSTÁL, právník a vysokoškolský učitel specializující se na zdravotnické právo

12.00 – 12.10 On-line chat

12.10 – 12.40 Pracovněprávní souvislosti pandemie SARS COVID-19 se zaměřením na uznávání COVID-19 za nemoc z povolání (1. vstup)
JUDr. Martin MIKYSKA, právník

12.40 – 12.50 On-line chat

12.50 – 13.20 Pracovněprávní souvislosti pandemie SARS COVID-19 se zaměřením na uznávání COVID-19 za nemoc z povolání (2. vstup)
JUDr. Martin MIKYSKA, právník

13.20 – 13.40 On-line chat a závěr

 

 

  • Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci