Předseda OS KOVO Jaroslav Souček vyzývá k přerušení výroby

„Vyzývám vlastníky a manažery obchodních společností, které dosud výrobu nepřerušily, a přitom jejich produkce neslouží k řešení život ohrožujících stavů obyvatel, aby si v této kritické situaci uvědomili společenskou zodpovědnost za zdraví a životy občanů České republiky,“ uvedl předseda OS KOVO Jaroslav Souček na webových stránkách odborového svazu.

Ve své výzvě žádá vlastníky společností a firem, aby alespoň na dva týdny zastavili výrobu a splnili tak svou povinnost připojit se k boji proti pandemii. Zároveň vyjádřil názor, že dočasné ztráty jim v budoucnu jistě nahradí práce zdravé populace, která již nebude sužována strachem z potenciálně smrtelné nemoci, neboť tento strach je oprávněný. Přirozeně, že zddraví a život zaměstnanců stojí vysoko nad odměnami manažerů i nad zisky společností, dále uvedl ve výzvě. Což, podle něho, potvrzují hrozivá čísla o nakažených a mrtvých, která nám zprostředkovávají média on-line dnes a denně a tím tento strach násobí.

Současně vyzval vládu ČR, aby pokračovala v opatřeních, která pomohou obchodním společnostem v rozhodnutí přerušit v době vrcholící pandemie koronaviru práci a ponechat zaměstnance doma, aby se vyhnuli nákaze. Přičemž podotkl, že tam, kde bude výroba přes tato opatření pokračovat, je třeba ze strany vlády zajistit distribuci ochranných a preventivních prostředků, především roušek a desinfekce, pro zaměstnance na všech pracovištích.

V závěru své výzvy uvedl, že vláda a zaměstnavatelé současnou situace se zaměstnanci zvládnou, zatímco bez nich nikoliv.

Na výzvu předsedy OS KOVO Jaroslava Součka okamžitě reagoval v České televizi prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý, který v podstatě prohlásil, že zastavení provozů, na základě této výzvy, nepřispěje ke zvládnutí situace. Podle něho je naopak nutné, aby výrobní provozy, které i nadále zajišťují svoji výrobu, svůj provoz v podstatě nezavíraly a pokračovaly ve výrobě. To je, podle něho, důležité z hlediska snazšího a jednoduššího nastartování ekonomického oživení u nás, až krizový stav v důsledku pandemie koronaviru pomine.

  • Zdroj: OS KOVO, Česká televize