Dopis OSZSP a LOK-SČL ministrovi zdravotnictví

V Praze 21. března 2020
 
Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás za naše odborové organizace s požadavkem, abyste neprodleně zrušil „Mimořádné opatření“ č. j. MZDR 12591/2020-1/OES.
 
S navrhovaným opatřením zásadně nesouhlasíme a jsme přesvědčeni, že zdravotníky lze testovat plošně a karanténu řešit jiným způsobem.
 
Dlouhodobě a opakovaně jsme Vás, za naše odborové organizace, upozorňovali na problémy v resortu zdravotnictví. Opakovaně jsme Vám sdělovali, jaké jsou zásadní problémy s nedostatkem personálu a s přicházející pandemií COVID-19 jsme upozorňovali na nedostatek osobních ochranných pomůcek. Dne 17. 3. t. r. jsem Vám zaslala dopis, ve kterém Vás žádám o řešení nedostatku osobních ochranných pomůcek a upozorňuji, že jejich nedostatek vážně ohrožuje zdravotníky. V dopise dále žádám o vydání metodického pokynu, kterým se určí způsob a rozsah ochrany zdravotníků, kteří ošetřují pacienty s COVID-19. Na dopis jsem zatím neobdržela odpověď.
Sám jste přiznal, že ochrana lékařů, sester, ošetřovatelek, sanitářů a všech zdravotnických profesí byla nedostatečná. Proto bylo pro nás šokem, že místo poděkování a hledání způsobu, jak skutečně pomoci ohroženým, nakaženým a nemocným zdravotníkům vydáte Mimořádné opatření, které zdravotníky ještě více ohrozí.
 
Na základě zkušeností z Číny víme, že zejména vysoká fyzická zátěž, výkon práce, stres a fyzické přepětí zhoršují průběh nemoci. Vaše „Mimořádné opatření“ je tak zjevným hazardem se zdravím a životy všech zdravotníků, kteří přišli do styku s pacienty s COVID-19. Mimořádné opatření ohrožuje také jejich rodiny, blízké a veřejnost a ve svých důsledcích i udržitelnost a funkčnost celého systému zdravotnictví v České republice, který budeme v nadcházejících měsících zvláště potřebovat.
 
Navíc nejvíce nakažliví jsou lidé krátce po nakažení a před vypuknutím nemoci, viz zpráva ČTK z 16. 3. 2020: „Omaha (USA)/Berlín Lidé infikovaní nemocí COVID-19, kterou způsobuje nový koronavirus, jsou nejvíce nakažliví předtím, než se u nich objeví příznaky a v prvním týdnu nemoci, tvrdí vědecká studie provedená na devíti nemocných v Německu. Zveřejnil ji web medRxiv.org. V nosech a krku pacientů vědci objevili tisíce a někdy až miliony virů. To je tisíckrát více než u nemocných nákazou SARS, řekl ředitel oddělení pro infekční nemoci a tropickou medicínu v mnichovské klinice Schwabing Clemens Wendtner.
„Když jste tedy jen mírně nemocní nebo jste právě onemocněli, šíříte kolem sebe spoustu virů, což vysvětluje, proč jsme svědky tolika přenosů,“ říká výzkumník Ali Khan z medicínského centra univerzity v Nebrasce.“
 
Máme za to, že vydáním zmíněného opatření bohužel opět prokazujete, že nejste ani odborníkem v oblasti zdravotnictví, ani zdatným manažerem v oblasti organizace a koordinace mimořádných opatření. V souvislosti s konstruktivním řešením problému COVID-19 jste fatálně selhal a vyzýváme Vás, abyste odstoupil ze své funkce.
 
Požadujeme, aby situaci ve zdravotnictví okamžitě řešil pan premiér. Vzhledem k tomu, že je nezbytné předejít ve zdravotnictví dalším excesům podobného typu, požadujeme, aby o dalších opatřeních ve zdravotnictví rozhodovala vláda.
 
S pozdravem
Bc. Dagmar Žitníková, v.r.                                                                                                            MUDr. Martin Engel, v.r.
Předsedkyně OSZSP ČR                                                                                                              předseda LOK-SČL