Předseda OS KOVO: Nenechte se ukonejšit sliby

Projev předsedy OS KOVO Jaroslava Součka k zaměstnancům huti Liberty Ostrava na mítinku v Ostravě ve středu 5. května.
 
Zdravím ostravské oceláře!
Kolegové, kolegyně, odboráři!
 
Opětovně vám přicházím vyjádřit podporu celého OS KOVO. Huť je v centru pozornosti svazu. Díky tlaku, který vytváříme ve spolupráci s vašimi odborovými předáky v huti, dojde zítra k online jednání generálních tajemníků evropské a světové federace kováků s panem Guptou. Oba mají potřebné informace a budou požadovat, aby se majitel ostravské huti choval k zaměstnancům huti jako k občanům EU! Díky intenzivní spolupráci s vašimi odborovými předáky a také s ČMKOS, především s kol. Středulou, jsou opakovaně vyzýváni členové vlády ČR a europoslanci za ČR, aby přispěli k řešení situace.
 
Na tripartitě ČR i v Evropském parlamentu je tak snaha dostat problematiku ostravské hutě do centra pozornosti, napomoci její ekologizaci, a tím i zajištění pracovních míst pro zaměstnance do budoucna. K tomu jsou ale nutné investice, takže peníze! Rezervy ostravské huti, které k tomu byly vytvořeny, nesmějí sloužit k záchraně jiných firem v rámci impéria pana Gupty ani v Evropě a ani ve světě!
 
Výnosy z emisních povolenek a hodnoty, které vytváříte svou každodenní těžkou prací, musejí být využity pro přestavbu huti na ekologickou výrobu, po které volá EU a kterou při převzetí huti opakovaně deklaroval pan Gupta!
 
Poněkolikáté za posledních 30 let stojíte na křižovatce, která znamená buď budoucí prosperitu a kvalitní pracovní místa, anebo postupný zánik huti! Buď slušnou obživu za těžkou práci pro vás a vaše rodiny, anebo sociální nejistotu, hledání práce ve virtuálních firmách, které zpravidla nevytvářejí skutečné hodnoty! Vaši odboroví předáci tady na huti odvádějí v těchto pohnutých měsících skvělou práci. Táhnou za jeden provaz. Spolupracují i s námi na řešení situace v ostravské huti ve váš prospěch. Ve prospěch zaměstnanců a odborářů! Odboráři vědí, že jen společně jsme silnější! Dnes to v ostravské huti platí desetinásobně! Dávejte najevo svým odborovým předákům podporu. Naslouchejte jejich slovům. Čtěte články, které vám rozesílají ve svých tiskovinách. Bez vaší podpory se neobejdou a jen s touto podporou vám můžeme pomoci i my ostatní.
 
Dostali jste řadu vyjádření podpory stávkové pohotovosti od dalších odborových svazů sdružených v ČMKOS a také od základních organizací OS KOVO i jiných odborových svazů.
Nechte se tím posílit a nepolevujte v úsilí o budoucnost svých kvalitních pracovních míst. A my vám ze všech sil budeme pomáhat. Nenechte se ukonejšit sliby, že bude lépe a vše se vyřeší! Pokud nejsou vašim odborovým předákům sdělovány pravdivé informace, pokud se účelově pouštějí do médií chlácholivé zprávy, které vás mají ukolébat, věřte sami sobě a svým odborovým předákům. Jinak by se mohlo stát, že jednou přijdete do práce a brána huti bude zavřená! Kolegyně, kolegové, odboráři, ptám se vás:
 
Chcete pracovat v budoucí ekologické huti? Chcete pracovat na kvalitních pracovních místech? Podpoříte své odborové předáky v dalších krocích?
 
Díky, OS KOVO je s vámi!
 
 
 
  • Zdroj: OS KOVO, Kovák