PROHLÁŠENÍ ZAMĚSTNANCŮ LIBERTY OSTRAVA

My, zaměstnanci Liberty Ostrava, již nebudeme jen bezradně přehlížet, jak přicházíme o povolenky a jak se majitel pokouší vyvádět finanční prostředky z ostravské hutě! To už jsme si tady zažili s minulým majitelem!
 
Jako zaměstnanci Liberty Ostrava použijeme všechny dostupné a legislativní prostředky, abychom zabránili vytunelování ostravské hutě!
 
Majitel porušil veškeré dostupné dohody, které uzavřel s odbory, jakožto zástupci zaměstnanců! Stejné praktiky použil i na vládní úrovni ČR, kdy přislíbil nevyvedení povolenek CO2!
 
My, zaměstnanci Liberty Ostrava, plně stojíme za členy Dozorčí rady za zaměstnance i za stát, kteří vykonávají funkci kontrolního orgánu v maximálním rozsahu a činí veškeré možné kroky! Jsme přesvědčeni, že kdybychom nebojovali v loňském roce o CO2 povolenky, chyběly by nám stejně, jako v Liberty Galati v Rumunsku!
 
Myslíme si, že majitel lže o okamžitém zisku 260 mil. korun českých. Nenecháme se koupit za odměnu k výročí firmy!
 
Požadujeme po EK provedení přezkumu celé transakce prodeje a zdůvodnění svého souhlasu s kupcem Liberty House!
 
Přestože před dvěma lety se Liberty zavázala, že do jednoho roku koupí TAMEH, dodnes se to nestalo, přestože skupuje jiné akvizice! Začínali jsme věřit, že to Liberty myslí s investicemi vážně, ale asi jsme se mýlili! Jako podporu všech kroků odmítáme pracovat přesčas, odmítáme práci, při níž by mohlo dojít k ohrožení našeho zdraví a bezpečnosti práce! A vyzýváme k tomu všechny spolupracovníky!
 
Děkujeme Vám všem, kteří nás podporujete: vládě, ČMKOS, OS KOVO, místním politikům, dalším odborovým svazům a všem spřízněným odborovým organizacím. Moc si toho vážíme! Nejde jen o naše pracovní místa, ale o celý náš kraj!!!
 
Pokud nás není důrazně slyšet, přijedeme vyjádřit svůj názor také před sídlo GFG Alliance v Londýně!!!
 
 
 
  • Zdroj: OS KOVO, Kovák