Předseda pracovní skupiny EHSV naléhavě žádá evropské vedoucí představitele, aby jednali solidárně a aby se zaměřili na další opatření potřebná během fáze nouze, výjezdu a zotavení z krize

Před zasedáním evropských vůdců ve čtvrtek 23. dubna je Oliver Röpke, předseda pracovní skupiny EHSV, vyzývá, aby jednali solidárně a rychle přijali nejnovější balíček opatření k řešení hrozných sociálně-ekonomických důsledků krize koronavírů. Solidarita není nyní zapotřebí pouze ve výšce koronové krize, ale měla by být trvale zabudována do struktur EU. Lidé umírají!

Tento nejnovější soubor nouzových opatření poskytne peníze na posílení zdravotních systémů a zlepšení prevence v členských státech prostřednictvím evropského mechanismu stability; podporovat podniky prostřednictvím Evropské investiční banky a pracovníků prostřednictvím nového nástroje dočasné podpory ke zmírnění rizik nezaměstnanosti v případě nouze (SURE).

„Vyzýváme proto evropské vedoucí představitele, aby v reakci na krizi COVID-19 podporovali sociální dialog a kolektivní vyjednávání a zajistili plné zapojení sociálních partnerů do navrhování a provádění přijatých opatření,“ Oliver Röpke přidané.

Lídři EU budou rovněž diskutovat o odchodu a dlouhodobějším strategickém přístupu zaměřeném na strategii obnovy Evropské unie a její financování.

Oliver Röpke řekl: „Je zřejmé, že v sázce je přežití a budoucnost EU. EU je dobře připravena na řešení této krize. Mnoho národních vlád nejprve jednalo sobecky, zastavilo vývoz zdravotnického materiálu do ostatních členských států a uzavřelo hranice bez jakákoli koordinace. Dokonce i nyní, když je strategie obnovy po krizi vytvořena, několik nejbohatších členských států projevuje spíše úzkostlivost než svou solidaritu. Přesto by bylo velkou chybou příliš odmítat EU. “

„Bude důležité najít dohodu o evropském rozpočtu, která zohlední výše uvedené priority. Je však zřejmé, že ani větší víceletý finanční rámec (VFR) nebude stačit k tomu, aby se vyhnul závažné krizi. proč navrhujeme kromě víceletého finančního rámce také fond obnovy, jako zvláštní nástroj na podporu evropské odolnosti, na nápravu sociálních a zdravotních škod, na oživení evropského hospodářství a obnovení fungování vnitřního trhu, “uvedl. 

„Proto naléhavě potřebujeme společný dluhový nástroj, jako jsou„ koronové dluhopisy “, který má EU zaručit. Nejde o sdružování dluhů členských států EU, ale o sdílení investic potřebných k oživení ekonomiky. Každý stát, který je proti tomuto kroku, zradí základní hodnoty, které jsou základem evropské integrace, “varoval Oliver Röpke.

Pokud nedojde k dohodnutí životaschopné hospodářské reakce, vystaví EU vážné riziko. V sázce je evropská demokracie, hospodářství a sociální soudržnost.

Je také zřejmé, že když se dostaneme z krize, nemůžeme se vrátit zpět k podnikání jako obvykle, „proto, když je vše hotovo, nastává obrovská náprava“. Evropa potřebuje transformační strategii, „silnou, sociální, udržitelnou a inkluzivní strategii obnovy“. Oliver Röpke dodal.

  • Zdroj: EHSV