Předseda vlády Andrej Babiš jednal se zástupci profesních komor

Jednání se zástupci profesních komor ve Strakově akademii, 19. června 2019.
Jednání se zástupci profesních komor ve Strakově akademii, 19. června 2019.
Předseda vlády Andrej Babiš jednal 19. června 2019 ve Strakově akademii se zástupci profesních komor. Diskutovali především o rozšíření kontrolních kompetencí jednotlivých komor či připravovaném zákonu o lobbingu. 

Premiér Babiš se setkal se zástupci profesních komor. Od posledního setkání, které se uskutečnilo 4. března 2019, se výrazně zlepšila situace například v oblasti zdravotnictví. Hlavním tématem byla i tentokrát debata o připravovaném zákonu o lobbování zejména s ohledem na to, že konzultace s profesními samosprávami jsou nedílnou součástí transparentního legislativního procesu. „Jsem rád, že zákon, který jasně definuje kdo je a kdo není lobbista, je připraven k projednání na vládě,“ dodal Andrej Babiš.

Jednání se účastnili zástupci celkem 12 profesních komor, konkrétně se jednalo o Českou komoru architektů, Komoru daňových poradců, Exekutorskou komoru ČR, Českou stomatologickou komoru, Českou lékárnickou komoru, Notářskou komoru ČR, Komoru auditorů ČR, Komoru patentových zástupců, Komoru veterinárních lékařů, Českou lékařskou komoru, Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě a Českou advokátní komoru.

Dále byl navržen termín jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví, předsedou vlády a Českou lékařskou komorou na 28. června 2019. Projednávat by se měly podmínky pro cizince, kteří chtějí pracovat v českém zdravotnictví. Česká lékařská komora usiluje o nastavení stejných podmínek pro všechny bez rozdílu původu.