První EU Summit po volbách do Evropského parlamentu

Pravidelné zasedání Evropské rady probíhá v Bruselu 20. a 21. června 2019. První den jednání byl věnován institucionálním otázkám, víceletému finančnímu rámci a klimatické politice, vnějším vztahům. Druhý den proběhne jednání eurosummitu a neformální diskuse sedmadvaceti členských států (bez Spojeného království) o brexitu.

Šéfové států a vlád by v kontextu přípravy příštího institucionálního cyklu měli schválit novou strategickou agendu, která vytyčí priority a cíle EU v příštích pěti letech. A dále pak řešit otázku nominací na nejvyšší funkce v EU.

Na základě dosavadních prací na revidovaném textu negociačního balíčku proběhne také debata o dalším směřování vyjednávání příštího víceletého finančního rámce. V návaznosti na březnovou diskusi lídrů o dlouhodobé strategii EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů by i červnová ER měla pokračovat v přípravách tohoto dokumentu s výhledem na zářijový Climate Action Summit.

Při příležitosti 10. výročí Východního partnerství by ER měla znovu potvrdit důležitost tohoto strategického partnerství a vyzvat Komisi a vysokou představitelku, aby do roku 2020 předložily další soubor politických návrhů k jeho posílení. V rámci evropského semestru by lídři měli projednat závěry na základě souhrnného horizontálního sdělení o doporučeních pro jednotlivé členské státy. Lídři by nakonec měli diskutovat také otázku rozšíření EU.

Na okraj ER proběhne jednání eurosummitu v inkluzivním formátu, jehož hlavním cílem jednání je přispět k nalezení shody na dalším směřování hospodářské a měnové unie a zřízení tzv. rozpočtového nástroje pro eurozónu.

EVROPSKÝ BYZNYS POSÍLÁ SILNÝ SIGNÁL EVROPSKÉ RADĚ

BusinessEurope, Konfederace evropského podnikání, při této příležitosti posílá dopis Donaldu Tuskovi, předsedovi Evropské rady, ve kterém apeluje na Evropskou radu, aby se zaměřila především na novou strategickou agendu EU, která bude provázet Unii dalších 5 let, a co nejdříve jmenovala nové EU lídry. „Příštích 5 let bude pro EU zásadních a svět na nás nebude čekat.“ Evropské podniky silně věří v Evropskou unii a chtějí i nadále přispívat v naplňování našeho evropského způsobu života.“

Vladimíra Drablová

Gbelec Ondřej
kategorie Evropská rada