Představenstvo SP ČR doplnili dva noví členové

Nově zvolené představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR na svém prvním zasedání kooptovalo dva nové členy. Luboš Pavlas, generální ředitel Sev.En Energy, a Jan Rýdl, generální ředitel TOS Varnsdorf, doplní 16 členů představenstva zvolených na květnové valné hromadě. Představenstvo nyní tvoří 18 volených členů a generální ředitelka Svazu, jak vyžadují stanovy SP ČR.

Svaz průmyslu a dopravy ČR má kompletní představenstvo. Na květnové valné hromadě vybrali členové Svazu 16 členů představenstva. Stanovy vyžadují, aby řídící orgán Svazu měl 18 volených členů, které doplňuje jako nevolený člen generální ředitelka Svazu. Na svém prvním zasedání se proto nové představenstvo rozhodlo kooptovat zbývající dva členy.

pavlas

Luboš Pavlas, generální ředitel Sev.En Energy

 

Novými členy představenstva se stali Luboš Pavlas, generální ředitel Sev.En Energy, a Jan Rýdl, generální ředitel TOS Varnsdorf. Luboš Pavlas už působil v předchozím volebním období jako člen představenstva. Do funkce na nové funkční období ho navrhl Český svaz zaměstnavatelů v energetice. Jan Rýdl je v představenstvu Svazu nováčkem. V řídícím orgánu Svazu bude reprezentovat Svaz strojírenské technologie, jehož je od letoška prezidentem.

rydl

Jan Rýdl, generální ředitel TOS Varnsdorf

„Blahopřeji novým členům představenstva ke kooptaci. Agenda, kterou Svaz průmyslu musí řešit, je velmi široká. Jsem proto rád, že do nového funkčního období 2019 až 2023 vstupujeme v plné sestavě,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy.

Luboš Pavlas a Jan Rýdl se kooptací stali řádnými členy představenstva. Jejich zvolení bude ale muset ještě potvrdit valná hromada Svazu, která se uskuteční na podzim.

SLOŽENÍ NOVÉHO PŘEDSTAVENSTVA

Členové Svazu průmyslu volili nové představenstvo, dozorčí radu a smírčí výbor na období 2019 až 2023 na volební valné hromadě 14. května 2019. Prezident Svazu Jaroslav Hanák funkci obhájil už podruhé se ziskem 94 procent hlasů. Nově v řídícím orgánu Svazu působí od května Andrea Gontkovičová (Philip Morris), Pavel Sobotka (Frentech Aerospace) a Martin Wichterle (Wikov) a od června Jan Rýdl (TOS Varnsdorf). Kromě volených členů v představenstvu zasedá z titulu své funkce také generální ředitelka Svazu Dagmar Kuchtová.

 

PŘEDSTAVENSTVO SP ČR NA OBDOBÍ 2019 AŽ 2023

 • Prezident
 • Jaroslav Hanák
 • Viceprezidenti
 • Jan Rafaj
 • Daniel Beneš
 • Jan Czudek
 • František Chaloupecký
 • Milena Jabůrková
 • Radek Špicar
 • Členové představenstva
 • Dagmar Kuchtová
 • Jiří Holoubek
 • Milan Chromík
 • Eduard Palíšek
 • Luboš Pavlas
 • Petr Jonák
 • Miroslav Palát
 • Bohdan Wojnar
 • Andrea Gontkovičová
 • Jan Rýdl
 • Pavel Sobotka
 • Martin Wichterle