100 let Mezinárodní organizace práce – nový závazek pro 21. století

 

Mezinárodní organizace práce by se měla profilovat jako pragmatický lídr v záležitostech týkajících se světa práce. Zaměstnavatelé nechtějí „business as usually“ ale silný mandát, priority a nástroje.

ILO 100bMezinárodní organizace práce (MOP) slaví v letošním roce 100 let svého založení. Hlavní oslavy proběhnou na červnové Mezinárodní konferenci práce (MKP) v Ženevě ve dnech 10. – 21. 6. 2019. Konference bude mít odlišný – slavnostní, politický – charakter. Zahajovací ceremonie se zúčastnili význační hosté, mezi něž patřili i bývalý generální ředitel MOP Juan Somavia a generální ředitel OSN António Guterres. Konferenci oslovili také ruský premiér Dimitry Medvedev, spolková kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron. Diskuse MKP vychází ze zprávy generálního ředitele MKP Guye Rydera „Work for a brighter future“.

CO OČEKÁVAJÍ ZAMĚSTNAVATELÉ NA 108. MKP

Zaměstnavatelské delegace se soustředí zejména na dva zásadní výstupy:

  • Deklarace století – jako závazek udržitelného růstu, prosperity a příležitostí

108. MKP by měla projednat a přijmout strategický zastřešující dokument, který bude představovat společný tripartitní závazek konstituentů – vlád, zástupců zaměstnavatelů a zaměstnavatelů – pro vytváření slušných, produktivních a udržitelných pracovních příležitostí pro všechny v kontextu dopadů technologických změn. Podle MOP je třeba vytvořit takovou agendu, v jejímž středu bude člověk, a která současně vytvoří prostředí pro udržitelné podniky, plnou a produktivní zaměstnanost.

Zaměstnavatelé chtějí využít tohoto historického momentu k vytvoření silného závazku MOP a jeho konstituentů pro dalších sto let. Budou usilovat o změnu kursu MOP a nastavení jejího silného mandátu jako pragmatického lídra pro záležitosti světa práce. Odklon o normativu k reálné praxi světa práce. Sociální spravedlnost není generována jen „důstojnou prací“ ale je dosahována především v prostředí, kde je posilován ekonomický růst generující prosperitu a příležitosti.

  • Druhá diskuse ke standardu „ Násilí a obtěžování ve světě práce“

V rámci 108. MKP bude pokračovat druhá diskuse zaměřená na přípravu potenciálního standardu proti násilí a obtěžování žen a mužů ve světě práce. Experti MKP konstatovali, že mají k dispozici dostatečné podklady prokazující, že násilí a obtěžování proti pracovníkům a dalším osobám ve světě práce přetrvává. První diskuse měla za úkol projednat formu nástroje a rozsah. Zaměstnavatelé podporují doporučení. Přijatý nástroj musí být rozumný, uchopitelný, co nejméně deskriptivní, co nejvíce respektující výchozí podmínky každé země a její národní praxi. Pokud bude přijata úmluva, musí atraktivní pro ratifikaci. Klíčové body diskuse budou definice a rozdělení odpovědnosti. Zaměstnavatelé mohou přijmout preventivní opatření jen za oblasti, nad kterými mají kontrolu.

Z HISTORIE MOP

1919 Paris Commission for international labour standards

Vznik MOP vyšel z návrhu úmluvy předložené Komisí pro mezinárodní pracovní legislativu. Úmluva navrhovala zřízení Stálé organizace na podporu mezinárodní regulace pracovních podmínek. Úmluva byla přijata 11. 4. 2019 na plenárním zasedání mírové konference a stala se součástí Mírové smlouvy (Treaty of Versailles), která oficiálně ukončila první světovou válku.

Mezinárodní organizace práce je jedinou tripartitní agenturou Spojených národů. MOP zajišťuje každoroční setkávání představitelů vlád, zaměstnavatelů a zaměstnanců členských států na Mezinárodní konferenci práce. Konference schvaluje rozpočet a určuje mezinárodní pracovní standardy. Konference rovněž slouží jako fórum, na kterém jsou diskutovány sociální a pracovní otázky globálního významu. MOP má v současné době 187 členů.

Vladimíra Drbalová

Gbelec Ondřej

 

/

 

kategorie SP v mezinárodních organizacích