PŘEHLEDNĚ: Strop cen energie pro firmy

Zastropování cen elektřinu i plynu je schváleno, stále ale neřeší všechny firmy.

Vláda dne 5. 10. schválila nařízení o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, tedy tzv. zastropování cen elektřiny a plynu na rok 2023. Cenový strop se bude vedle domácností a veřejného sektoru týkat i řady podnikatelských subjektů a to zejména těch klasifikovaných jako malé a střední podniky (MSP), jejichž definice vychází z aktuálně platných pravidel veřejné podpory. Velké podniky mohou mít zastropovány pouze dodávky elektřiny z nízkého napětí a maloodběru plynu.

U elektřiny půjde o zastropování ceny dodávek:

  • pro všechna odběrná místa z napěťové hladiny nízkého napětí (NN), včetně všech podniků (MSP i velkých), do výše 100 % spotřeby;
  • pro odběrná místa pro napájení elektrické trakce (železnice, tramvaje, trolejbusy, metro) na napěťové hladině vysokého (VN) a velmi vysokého napětí (VVN) do výše 100 % spotřeby;
  • na odběry v odběrných místech na napěťové hladině VN a VVN veřejných zadavatelů (podle zákona o zadávání veřejných zakázek), vládních institucí, škol, poskytovatelů zdravotních služeb (nemocnic), poskytovatelů sociálních služeb, a provozovatelů vodovodů a kanalizací, do výše 100 % spotřeby;
  • na odběry v odběrných místech z napěťové hladiny VN a VVN pro MSP do výše 80 % z nejvyšší měsíční hodnoty spotřeby v daném měsíci za posledních pět let.

Cena za dodávku elektřiny (jako komodity) byla stanovena ve výši 5 Kč/kWh bez DPH. Stálý měsíční plat za dodávku elektřiny byl stanoven jako 130 Kč/odběrné místo za měsíc (poplatek za odběrné místo bez ohledu na spotřebu).

U plynu půjde o zastropování ceny dodávek:

  • pro domácnosti a veškerého ostatního maloodběru (do 630 MWh/rok v odběrném místě) do výše 100 % spotřeby;
  • pro veřejné zadavatele, vládní instituce, školy, poskytovatele zdravotnických služeb (nemocnice), poskytovatele sociálních služeb, provozovatele vodovodů a kanalizací, pokud spadají do kategorie středního odběru a velkoodběru (nad 630 MWh/rok v odběrném místě) do výše 100 % spotřeby;
  • části dodávky plynu na výrobu tepla pro subjekty s licencí do výše 100 % spotřeby plynu pro výrobu tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení;
  • části dodávky plynu na výrobu tepla v odběrném místě zákazníka, ve kterém je instalována domovní kotelna nebo zdroj tepelné energie pro výrobu tepelné energie pro jeden objekt jednoho zákazníka, pokud zákazník spadá do kategorie střední odběratel (se spotřebou od 630 MWh/rok do 4200 MWh/rok)
  • pro MSP do 4200 MWh/rok do výše 80 % z nejvyšší měsíční hodnoty spotřeby v daném měsíci za posledních pět let a s podmínkou, že nesmí vyrábět z plynu elektřinu.

Cena za dodávky plynu (komodity) byla stanovena ve výši 2,5 Kč/kWh bez DPH. Stálý měsíční plat za dodávku plynu/elektřiny se stanoví ve výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc.

Cenový strop se týká cen v roce 2023, tedy od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023. Dodavatelé jsou povinni do 30 dnů po vyhlášení nařízení vlády zákazníkům odebírající elektřinu z nízkého napětí nebo s roční spotřebou plynu do 630 MWh zaslat nový předpis zálohových plateb.

Přehledné grafické znázornění koho se cenový strop týká vytvořené společností EY naleznete zde

Více informací v nařízení – odkaz zde.

ZASÍLEJTE NÁM VAŠE DOTAZY A NÁMĚTY

Pokud máte k nařízení dotazy nebo komentář, zašlete je prosím na kolegu Tomáše Trubačíka (ttrubacik@spcr.cz). Na základě dotazů řady našich členů byla s MPO a Úřadem vlády dohodnuta spolupráce na nejčastějších dotazech (FAQ) či případných specifických situacích, které bude třeba řešit. Některé informace zjednodušeně MPO a Úřad vlády zveřejnily na této webové stránce.

DALŠÍ KROKY SP ČR

Zastropování není dostatečným řešením, je třeba vyřešit například i velké firmy. Nejsou vyřešeny ani MSP s většími odběry plynu (nad 4200 MWh/rok). Zejména není vyřešena podpora pro velké firmy (mimo odběrných míst na NN a maloodběru plynu) či některé veřejné služby. I proto Svaz nadále požaduje mimořádné řešení cen i pro velké firmy, a to opatřeními na evropské i národní úrovni. V tomto SP ČR, KZPS, HK ČR dále ve spolupráci s ÚV, MPO a vybranými experty pokračuje v hledání řešení. Bez rychlého vyřešení Svaz varuje před vážnými negativními dopady na ekonomiku.

Svaz proto opakovaně vyzývá vládu k prosazení potřebných opatření na evropské úrovni (decoupling cen elektřiny od ceny plynu, zastropování ceny plynu, zvýšení likvidity, úpravy systému EU ETS, zásadní úpravy Dočasného krizového rámce) a poskytnutí řešení a mimořádného opatření i pro velké firmy, které hrají v ČR významnou nejen ekonomickou roli.

kategorie Aktuálně