Proti drahotě! Pět minut po dvanácté! To byla dvě ústřední hesla sobotní demonstrace odborů na Václavském náměstí!

Přesně „Pět minut po dvanácté“ zahájila Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) protest nespokojených a naštvaných odborářů proti naprosto nesmyslné a ekonomicky neobhajitelné politice současné vlády premiéra Petra Fialy, která, díky tomu, že razantně nebojuje proti rostoucí drahotě, energií, potravin a všech životních potřeb, přivádí většinu českých občanů do zoufalé životní situace.

Vždyť inflace, která se v důsledku energetické, a z toho vyplývající ekonomické krize, v Evropě, a tím také i u nás, rozpoutala, v České republice narostla do neskutečné výše více než 17 procent. Přičemž u potravin či jiných životních potřeb vzrostly jejich ceny o desítky procent. Výsledkem je, že mnoha našim lidem, kteří žijí jen ze své práce, nyní docházejí finanční prostředky na základní obživu a k zajištění bydlení.

Proto také, odboráři, ale i další nespokojení občané, kteří se začali na Václavském náměstí scházet zhruba hodinu před začátkem demonstrace, nesli s sebou české vlajky i transparenty, na kterých dávali najevo, co si o Fialově vládě skutečně myslí. Přirozeně, že z odborových svazů, sdružených v ČMKOS, nejvyšší účast měli právě členové OS KOVO, o čemž svědčilo obrovské množství modrých vlajek tohoto odborového svazu, které vlály nad hlavami účastníků.

V úvodu demonstrace vystoupila místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová, která prohlásila, že „cílem této demonstrace je dát vládě jasný vzkaz, že každý, kdo poctivě pracuje, má právo na důstojný život. Každý, kdo je kvůli svému zdravotnímu stavu odkázán na pomoc druhých, má právo na slušný život. A každý, kdo se stará o své děti, má taky právo na slušný život. Proto vyzýváme vládu, začněte přijímat taková opatření, která zabrání pádu lidí do chudoby.“

Odpovědí na její slova, která hřímala do mikrofonu z podia, jí byl hřmot desítek trubek a houkaček, které si demonstranti přinesli s sebou. Přičemž Radka Sokolová jedním dechem požádala všechny účastníky, aby se během akce zdržely vulgárních či agresivních projevů. Tím, dala najevo, že odbory, na rozdíl od dvou zářijových protivládních demonstrací na Václavském náměstí, které svolala inciativa „Česká republika na 1. místě“, kde se tato jevy mezi některými jejími účastníky tehdy vyskytly, jsou pro slušný, ale přitom rozhodný a důrazný protest proti tomu, aby mnoha lidem u nás špatně žilo, jak jsme nyní, za Fialovy vlády, toho svědky.

Poté se ujal slova předseda ČMKOS Josef Středula. „Ahoj všem. Přeji vám všem pěkný den, tady na Václavském náměstí v Praze. Nepřišli jsme sem proto, že bychom neměli, co na práci. Přišli jsme sem proto, protože se bojíme o naši budoucnost. A v této chvíli začala demonstrace odborových svazů v Bratislavě. Proti stejné věci. Proti chudobě,“ oznámil přítomným demonstrantům Josef Středula.

Poté z velké obrazovky zazněl Václavským náměstím pozdrav předsedkyně Konfederace odborových svazů (KOZ) Slovenské republiky Moniky Uhlerové na podporu obou těchto demonstrací, neboť v právě v tuto dobu, to je rovněž pět minut po dvanácté, se v Bratislavě uskutečnila obdobná demonstrace slovenských odborů.

Po Josefu Středulovi dostala prostor předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb Dagmar Žitníková. Poděkovala všem za to, že přišli. „Máme strach z budoucnosti. Máme strach z toho, co přijde. Zda zvládneme běžný život. Vezměte si třeba máslo, které stálo před půlrokem 30 korun, a dneska stojí 80. A kolik bude stát na Vánoce olej, který dnes stojí 80, z dřívějších 30. Je to normální?“, zeptala se demonstrantů.

Dagmar Žitníková připomněla, že ve zdravotnictví fungují regulované ceny už dlouho. Proto se neplatí za léky plné ceny. „Vládo, konej! Můžeš! Můžeš zastropovat ceny. Můžeš určit za kolik, co zaplatíme,“ řekla předsedkyně zdravotnických odborů s tím, že to je běžné i ve zdravotnictví u léků. Načež dále prohlásila, že „veřejné služby, za které tady dneska stojím, se starají o vaše zdraví, o vaše bezpečí, o vaše děti a o to, až budete staří a nemocní, aby vám měl kdo pomoct.“

Poté se obrátila na vládu s tím, že, kromě zastropování cen, by vláda také měla zvýšit minimální mzdu a platy zaměstnancům ve veřejných službách. „Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod. Vládo, hledej způsoby, pokud je hledat nechceš, tak to předej jiným,“ uzavřela své vystoupení ke shromážděným odborářům a dalším občanům.

Odpovědí na její proslov byl opět zvuk desítek trubek a klaksonů, což bylo ostatně slyšet po celou demonstrace, při vystoupení každého z dalších řečníků.

Poté dostal prostor ke svém oslovení demonstrujících odborářů a občanů cen předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása, který prohlásil, že „současná situace, vysoká inflace, zdražování všeho, dopadá na lidi, kteří jsou závislí na vaší pomoci, a je potřeba, abychom tento stav změnili abychom tento stav změnili.“

Dále uvedl, že se k němu donesl i jeden z příběhů, k nimž v dnešní době běžně dochází. Konkrétně citoval z dopisu jedné paní, která mu napsala, že doplatek na elektřinu je tak drahý, že ho nemůže zaplatit. V dopise paní dále uvedla, má kyslíkový přístroj, bez kterého nemůže žít. Proto ho v tomto dopise vyzývá, aby jí předseda Národní rady zdravotně postižených pomohl. Načež Václav Krása k tomu z pódia dále sdělil, že „když jsem byl za ministrem zdravotnictví, tak mi říkal: ‚O inflaci mi nepovídejte, to není moje téma‘, vyřkl ministr zdravotnictví“. Načež Václav Krása dále pokračoval s tím, že „proč máme říci, že budeme žít chudě? Přejedlo se nám to bohatství? Ne. Jsou tady chyby, které je potřeba napravit,“ zaznělo z jeho úst.

A svůj projev zakončil se slovy k válce. „My, lidé se zdravotním postižením, se strašně bojíme války. My se neumíme bránit. My se jí opravdu bojíme. A pořád kolem sebe slyšíme, že bude válka, že se chystá válka, že musíme zbrojit. My se války bojíme. My nechceme válku. My chceme, aby se politici celého světa snažili dohodnout. Aby neválčili,“ prohlásil na konci svého vystoupení Václav Krása.

Poté vystoupilo několik předsedů odborových svazů, kteří zastupovali různé oblasti života naší společnosti – od veřejné zprávy přes kulturu až po průmysl. Každý z těchto řečníků, poukazoval na složitý vývoj v té oblasti, ve které působí. Hovořili o tom, že zaměstnanci v jejich oboru jsou na tom, při současné drahotě, velmi nedobře, zvláště, když inflace je vyšší než růst mezd. V jejich vystoupeních v podstatě zazněly myšlenky, že kvůli neřešení energetické a ekonomické krize ze strany současné české vlády, hrozí krachy podniků a poté i propouštění zaměstnanců. Podle předsedy OS KOVO Romana Ďurča se to týká českého automobilového průmyslu, které hrozí, že mateřský koncern Volkswagen přesune výrobu jinam.

V závěru demonstrace se opět ujal slova předseda ČMKOS Josef Středula, který řekl: „Ještě jednou a dobré odpoledne. Vládo, uvědom si, že lidé, kteří se nebojí říci svůj názor, nebojí se demonstrovat, tak nerozdělují společnost. České lidi, rozdělujete vy, a to sice na bohaté a na chudé. Už v lednu tohoto roku jsme vládě řekli – vládo, máš tady zákon o cenách, už od roku 1990 a můžeš zastropovat ceny! Ale vláda bohužel v této věci udělala velmi málo. … Je to náhoda, je to úmysl, nebo je to neschopnost!?“, upozornil Josef Středula.

„My jsme dnes tady proto, aby vláda jednala hned, dnes a co nejrychleji. Pokud lidé začnou šetřit, přestanou nakupovat, to zpomalí výrobu, tím vzroste nezaměstnanost. To vládo nechceme!!,“ prohlásil Josef Středula.

Uvítal, že vláda pomáhá živnostníkům i středním firmám, ale jednom dechem dodal, že kabinet musí pomoct i velkým firmám. Podle něho je i těmto velkým firmám bez nejrůznějšího obelhávání zapotřebí pomoci.

Poté Josef Středula přišel ještě s jedním apelem – s apelem na ukončení války na Ukrajině. „Udělejme všechno pro to, abychom tu situaci vyřešili a vrátili se k mírovým řešením. My, jak tady stojíme, tak se snažíme hledat dohody, ale my od vás – vládo – musíme cítit, že se chcete dohodnout. My chceme důstojnou práci a důstojné mzdy. Včetně mzdy minimální. Vládo, zvedni ihned minimální mzdu na 18.200 korun,“ přišel s jednoznačným požadavkem Josef Středula.

Dotkl se také tématu důchodů. Ty mají být, podle předsedy ČMKOS, důstojné. „My bychom rozhodně chtěli, aby lidé, kteří mají těžkou práci, tak aby mohli do důchodu dříve bez hrozby snížení důchodů,“ žádal.

Poté zdůraznil, že odboráři ctí výsledky voleb, ale trvají na tom, že zvolení politici musí českým občanům pomáhat.

„My, odboráři, jsme demokraté. My respektujeme výsledek voleb,“ dodal Josef STředula.

Zároveň konstatoval, že odbory jen nečekají, s čím přijde vláda, a odbory se snaží se předkládat vlastní návrhy na řešení.

„Ale vládo – pokud to nezvládáš, tak konej jinak, nebo to předej někomu jinému! Nadcházející čtvrtek se sejdeme s prezidentem republiky a budeme řešit otázku cen energií. Vládo, konej!! My požadujeme, abyste se začali starat o Českou republiku s vážností situace, jaká nastala,“ důrazně požadoval Josef Středula.

V úplném závěru demonstrace předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo přečetl Prohlášení odborových svazů ČMKOS k řešení naléhavých problémů české ekonomiky a života našich občanů. Text prohlášení ČMKOS jsme vydali v samostatné zprávě včera.