Premiér Andrej Babiš se zúčastnil celostátní porady Úřadu práce

Premiér Andrej Babiš se s ministryní práce a sociálních věcí Němcovou zúčastnil celostátní porady Úřadu práce, 4. června 2018
Premiér Andrej Babiš se s ministryní práce a sociálních věcí Němcovou zúčastnil celostátní porady Úřadu práce, 4. června 2018

Informace o činnosti Úřadu práce ČR, zajištění větší uplatnitelnosti především dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů na trhu práce a podpora jejich motivace pracovat, cílená komunikace se zaměstnavateli či praktické informace o nepojistných sociálních dávkách. To byla hlavní témata celostátní porady na Generálním ředitelství ÚP ČR za účasti předsedy vlády České republiky Andreje Babiše a ministryně práce a sociálních věcí Jaroslavy Němcové. 

Počet volných pracovních míst, která zaměstnavatelé v dubnu prostřednictvím ÚP ČR nabízeli, poprvé v historii přesáhl počet evidovaných uchazečů o zaměstnání. Nízká nezaměstnanost ale pro Úřad práce ČR rozhodně neznamená méně práce. Naopak – poskytuje prostor pro ještě individuálnější práci s klienty. V současné době se výrazně objevuje trend, kdy řada uchazečů, zejména těch, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, ztrácí motivaci pracovat, a to např. kvůli nízké úrovni vzdělání, popř. “zastaralé“ kvalifikaci, nedostatku praxe, exekuci, omezené mobilitě, věkovému, zdravotnímu handicapu či péči o malé děti nebo osobu blízkou. To vše výrazným způsobem snižuje jejich šance na získání práce. Úkolem Úřadu práce ČR je pokusit se odstranit tyto bariéry a pomocí nástrojů, opatření aktivní politiky zaměstnanosti a cíleného poradenství vyrovnat nesoulad poptávky a nabídky na trhu práce. Tedy obsadit co nejvíce volných pracovních míst uchazeči z jeho evidence.

Zajímal jsem se o to, jak funguje evidence Úřadu práce ČR, když firmy žádají o zaměstnance a samozřejmě preferují české občany. Když je Úřad práce ČR nenajde, tak jejich žádost poté propadne do evidence zahraničních pracovníků. Požádal jsem paní ministryni Němcovou a paní generální ředitelku Sadílkovou, zda by tyto žádosti mohly vyhodnocovat podle jednotlivých okresů i krajů, abychom měli jasný přehled, jaké firmy, ve kterých sektorech žádají a jaké nabízejí podmínky. Je důležité, aby všichni spolupracovali,“ uvedl po jednání předseda vlády Andrej Babiš. 

V tomto ohledu by mohla pomoci i úprava stávající legislativy a posílení či rozšíření kontrolní činnosti Úřadu práce ČR, zejména v oblasti nelegálního zaměstnávání, kterou v současné době na základě podnětu ze strany příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR vykonává Státní úřad inspekce práce.

Důležitým tématem společného jednání byla i potřeba změny systému nepojistných sociálních dávek a jeho nastavení tak, aby se lidem vyplatilo pracovat a nespoléhat na příjmy z dávek.

„Jedním z nástrojů jak omezit obchod s chudobou je zastropovat dávky státní sociální pomoci na úroveň běžného nájemného, které nesmí být vyšší, než je v místě obvyklé. Náklady spojené s užíváním bytu musí být přesně vymezeny ve smlouvě. Změny, které to umožní, předkládám tento týden na vládu,“ shrnula ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová.

Tento krok by velmi vhodně doplnit současnou praxi, kdy ÚP ČR využívá efektivní spolupráce agend Zaměstnanosti a Nepojistných sociálních dávek.

„Právě tato úzká provazba, kdy posuzujeme klienty v rámci obou oblastí společně, prokazatelně zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce a zároveň snižuje jejich závislost na dávkách,“ doplňuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Premiér Babiš otevřel též téma zaměstnávání cizinců v ČR.

„Dlouho jsme diskutovali o systému přijímání zahraničních pracovníků a domluvili jsme se na dalším postupu. Pro mě je vždy důležité mluvit s lidmi, kteří jsou z praxe, přicházejí do styku s uchazeči, a kteří mají za úkol nezaměstnané umístit do práce. Proto si myslím, že by kompetence Úřadu práce ČR mohly být ještě rozšířeny, např. o možnost kontroly,“ uzavírá premiér Babiš.

K 30. 4. 2018 evidoval Úřad práce ČR celkem 242 798 uchazečů o zaměstnání. To je o 20 810 méně než v březnu, o 84 401 osob méně než před rokem a nejméně od srpna 1997, kdy bylo bez práce 230 301 lidí. Podíl nezaměstnaných osob klesl na 3,2 % (březen 2018 – 3,5 %, duben 2017 – 4,4 %). Meziměsíčně i meziročně se zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v dubnu nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 267 107, z toho 16 227 pak v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za březen 2018) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU.

Zdroj: Úřad práce ČR