Premiér Babiš na jednání tripartity slíbil zdravotníkům mimořádné odměny za druhou vlnu COVID-19

  • Zveřejněno: 16.12.2020
  •  

  • Autor: Bc. Dagmar Žitníková

V pondělí 14. prosince se formou on-line konalo poslední jednání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity) v roce 2020. Jednání již tradičně zahájil premiér Andrej Babiš. První bod jednání „Diskuse k aktuálnímu stavu epidemiologické situace a přijímaným opatřením“ uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný. K situaci se postupně vyjádřili všichni sociální partneři.

Za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR vystoupila předsedkyně Dagmar Žitníková, která reagovala na zhoršení epidemiologické situace v dopadech na nemocnice a na jejich personál. Připomněla, že lidé jsou ve zdravotnictví po dvou vlnách extrémně unavení, mnoho zdravotníků je nemocných, a to i opakovaně, na COVID-19, s obnovením školní výuky navíc odcházejí medici a studenti. Je potřeba znovu rozšířit opatření k zamezení dalšího šíření nemoci. Je také třeba, aby se Ministerstvo zdravotnictví vrátilo k hledání systémových kroků pro stabilizaci personální situace.

Vyzvala vládu, aby za současné situace nepodnikala žádné zásadní změny, a to zvláště v oblasti hygienické služby. Požádala, aby poslanci ANO a ČSSD nepodpořili pozměňovací návrh, který mění kompetence v hygienické službě a převádí část činnosti hygieniků, zvláště v oblasti kontroly potravin, na Ministerstvo zemědělství. Každé změny jsou v současné chvíli zhoršením stavu!

Závěrem znovu zopakovala nabídku pro ministra zdravotnictví Jana Blatného na zintenzivnění spolupráce.

Premiér Babiš informoval, že ministr zdravotnictví dostal za úkol připravit návrh na mimořádné odměny za druhou vlnu epidemie COVID-19 a kritizoval průběh stanovení odměn za první vlnu.

Následně byly podány informace k antigennímu testování.

K testování a také k záměru očkování znovu vystoupila předsedkyně Žitníková s připomínkou, že k očkování je bezpodmínečně nutná vysvětlující kampaň a šíření informací, proč očkovat.

Dopady Zelené dohody pro Evropu na ČR

K dalšímu bodu „Dopady Zelené dohody pro Evropu na ČR“ opět proběhla rozsáhlá diskuze, ze které vyplynulo, že je nutné, aby se na změnách podíleli úplně všichni a abychom se snažili využít všechny finanční prostředky, které budou k dispozici. Zelená dohoda musí být vnímána jako příležitost, mnoho firem už dnes nové technologie využívá a na změnách pracuje.

Národní plán obnovy

Bod „Národní plán obnovy“ uvedl premiér Andrej Babiš, který sdělil, že Česká republika velmi intenzivně v rámci Evropské komise a Evropské rady prosazuje co nejvyšší finanční objemy pro naši zemi a pro prioritní obory. Vláda bude Národní plán obnovy schvalovat zřejmě v březnu, sociální partneři mají materiály k dispozici a vláda jedná konsenzuálně. Nicméně za stranu vlády bylo sděleno, že další finanční prostředky na spolufinancování nyní nejsou, v rozpočtové rezervě je 6,5 mld. a ty nelze na další spolufinancování použít. Závěrem bylo sděleno, že tripartita se k plánu vrátí na příštím jednání, kdy budou už konkrétnější informace z Evropské komise.

Dopravní stavby

Další bod „Přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 mil. Kč“ uvedl ministr Karel Havlíček. Za pozitivní považuje, že téměř všechny stavby běží podle plánu. Letos se prostavělo nejvíc v historii České republiky. Pro příští rok je plán reálný, vláda se chce zaměřit mimo staveb také na bezpečnost, a to zvláště ve vlakové dopravě.

Premiér Babiš připomněl, že pro příští rok se plánuje výstavba 124 km dálnic. Dopravní infrastruktura je jednou z vládních priorit.

V úplném závěru poděkoval premiér Andrej Babiš všem za letošní spolupráci a popřál sociálním partnerům pěkné Vánoce.

  • Zdroj: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR