Mezinárodní konference ASO

Mezinárodní konference Asociace samostatných odborů

„Role kolektivního vyjednávání v době rostoucí digitalizace práce“

 
(Státní příspěvek na činnost dle § 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2020
__________________________
 
                                   
Termín 17. prosince 2020 od 8.30 hodin
 
__________________________
 
Vzhledem k okolnostem souvisejícím s pandemií koronaviru se mezinárodní konference uskuteční formou videokonference. 
 
Celá akce bude živě přenášena na portálu ASO www.odbory.info, na facebookové stránce ASO
a na portálu ČTK České noviny
 
Program konference je k dispozici na stránce https://aso2020.com/
 
  • Zdroj: Asociace samostatných odborů