Premiér Fiala jednal s rakouským kancléřem Nehammerem o spolupráci v oblasti energetické bezpečnosti

Tématem jednání českého premiéra Petra Fialy a rakouského kancléře Karla Nehammera byly hlavně důsledky ruské agrese na Ukrajině, 17. května 2022.
Tématem jednání českého premiéra Petra Fialy a rakouského kancléře Karla Nehammera byly hlavně důsledky ruské agrese na Ukrajině, 17. května 2022.
Předseda vlády ČR Petr Fiala se v úterý 17. května 2022 sešel v pražské Kramářově vile se spolkovým kancléřem Rakouské republiky Karlem Nehammerem. Hlavními tématy jednání byly dopady ruské agrese na Ukrajině, energetická bezpečnost, přípravy českého předsednictví v Radě EU a bilaterální spolupráce obou zemí.

Oba lídři se shodli na nutnosti spolupráce při zajišťování energetické bezpečnosti a snižování závislosti na Rusku. „Bavili jsme se o otázce ropy a plynu. Velmi oceňuji, že pan kancléř je připraven svou autoritou podpořit naši snahu o rozšíření ropovodu TAL tak, abychom měli do budoucna zajištěnou dostatečnou kapacitu ropy v případě, že by z jakýchkoli důvodů ropa z Ruska nemohla být pro ČR důvodů využita,“ uvedl český premiér.

Tématem jednání byly i možnosti snižování závislosti na ruském plynu, která je v případě ČR 95 procent. „Shodli jsme se na nutnosti spolupracovat se zeměmi, které mohou rozšiřovat kapacity a budovat nové LNG terminály a na navyšování kapacity plynovodů, které plyn přivádí do našich zemí,“ řekl Fiala.

Státníci diskutovali i o integraci zemí západního Balkánu do EU. „Je to v zájmu obou našich zemí. Pro ČR je to významné téma i proto, že se blíží naše předsednictví v Radě EU a je to jedno z témat, kterým se určitě budeme zabývat. Já vítám velkou angažovanost Rakouska i osobně pana kancléře Nehammera v této věci,“ uvedl český předseda vlády.

Důležitým tématem jednání byla také spolupráce v oblasti dopravní infrastruktury. Panuje oboustranný zájem na brzkém dokončení dálnice D3 z Českých Budějovic do Lince, projektu dálnice D52 z Brna na Vídeň či vysokorychlostní železniční trati Vídeň – Praha – Berlín.

„Shodli jsme se na tom, že naše vztahy jsou výborné, ale že vidíme prostor pro jejich zintenzivění například ve větší spolupráci v oblasti výzkumu, vysokých škol a vzdělávání,“ dodal Fiala.