Premiér Fiala se v Egyptě zúčastnil konference o změně klimatu COP27

Předseda vlády Petr Fiala vystoupil s projevem na klimatické konferenci COP27 v Egyptě, 8. listopadu 2022.
Předseda vlády Petr Fiala vystoupil s projevem na klimatické konferenci COP27 v Egyptě, 8. listopadu 2022.
Předseda vlády Petr Fiala se ve dnech 6. až 8. listopadu zúčastnil summitu světových lídrů na úvod konference OSN o změně klimatu COP 27. Na konferenci premiér vystoupil s projevem, zúčastnil se diskuse u kulatého stolu na téma Hospodaření s vodou a společně s rumunským premiérem uspořádal panelovou diskusi na téma Podpora vzdělávání v oblasti klimatických změn. ČR na konferenci vystupovala ve funkci státu předsedajícího Radě EU a koordinovala členské státy při formulování společných unijních pozic v průběhu jednání. Na Sinaji se Petr Fiala také setkal s českými vojáky, kteří zde působí v rámci pozorovatelské mise Multinational Force and Observers (MFO).

Smyslem konference, která potrvá do 18. listopadu, je navázat a rozvíjet klimatické cíle přijaté loni v Glasgow. Egypt jako předsednický stát vyzdvihl čtyři hlavní témata, konkrétně snižování emisí skleníkových plynů (mitigace), přizpůsobování se změně klimatu (adaptace), odvrácení, minimalizaci a řešení ztrát a škod spojených s nepříznivými účinky změny klimatu a financování opatření na ochranu klimatu v rozvojových zemích.

„Věřím, že na této konferenci v Egyptě dospějeme k dohodě na takových opatřeních, která povedou ke snížení emisí skleníkových plynů a umožní lepší adaptaci na klimatické změny. Je zásadní, aby se ke snahám EU přidali velcí znečišťovatelé a také rozvojové země. Proto je také důležité pomáhat zemím, které nemají takové možnosti. Musíme současně zajistit, aby ta pomoc směřovala tam, kde bude skutečně účinná. Na mezinárodní podpoře se podílí přímo i ČR. Vláda minulý týden schválila obnovení příspěvku do Zeleného klimatického fondu ve výši 1 milion eur ročně počínaje rokem 2024,“ řekl předseda vlády.

ČR je odhodlána splnit společný závazek EU snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů nejméně o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Již v roce 2020 podařilo snížit tyto emise o 43 %.   Během konference COP27 také Česko přistoupí ke globálnímu závazku snížit kolektivně antropogenní emise metanu do roku 2030 nejméně o 30 % v porovnání s rokem 2020. ČR tímto krokem v rámci Iniciativy Global Methane Pledge chce vyjádřit podporu celosvětovému úsilí omezit emise tohoto plynu.

„EU je na cestě k tomu, aby se do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem a je snahou evropských zemí přesvědčit i další státy, aby tento směr následovaly. Evropská unie ale nesmí zůstat ve svém úsilí osamocena, nesmí nést sama náklady této politiky,“ uvedl premiér.

Premiér se v rámci summitu zúčastnil i diskuse na téma Hospodaření s vodou. „ČR je v rámci Unie jedním z nejaktivnějších států v řešení sucha a naše země jako jedna z prvních států přijala definici stavu nedostatku vody a připravují se krizové plány, které mají na tyto stavy reagovat. V ČR rovněž běží řada výzkumných projektů týkajících se sucha, které mohou ve světě pomoci. Jedním z nich je unikátní předpovědní systém sucha HAMR na kterém se podílí MŽP a Český hydrometeorologický ústav,“ uvedl Petr Fiala.

Český předseda vlády se na okraj summitu sešel s řadou státníků. S prezidentem Mongolska Chaltmágínem Battulgou jednal o vzájemném obchodu a příležitostech pro české firmy zejména v oblasti dopravy a leteckém a zbrojním průmyslu. Mezi tématy jednání s jordánským králem Abdalláhem II. patřila spolupráce v bezpečnostní oblasti či rozvoj ekonomických vztahů v oblasti zemědělství a zbrojním průmyslu. S italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou mluvil Petr Fiala především o energetice a o tom, jak snížit cenu emisních povolenek, které jsou jedním z důvodů vysokých cen elektřiny v EU. Na setkání s výkonným ředitelem norské energetické společnosti Equinor Andersem Opedalem byla hlavním tématem možnost obnovení spolupráce, která by České republice zajistila další spolehlivý zdroj zemního plynu.

Premiér se během své návštěvy Egypta setkal i s českými vojáky, kteří působí v rámci pozorovatelské mise Multinational Force and Observers (MFO) na Sinaji. „Spokojenost s českými vojáky je tady velmi vysoká,“ uvedl premiér po jednání s velením mise. Jejím úkolem je dohlížet na dodržování bezpečnostních podmínek mírové dohody mezi Egyptem a Izraelem. ČR je v misi MFO zapojena od roku 2009 třemi důstojníky ve velitelské struktuře mise. Od listopadu 2013 navíc ČR přispívá leteckou jednotkou s letounem C-295M CASA. V současnosti v misi MFO působí 18 českých vojáků.

„Tím, že dohlížíte nad bezpečím tohoto regionu, přímo přispíváte k bezpečnosti ČR a celé Evropy. Chráníte obrovské množství lidí, a zároveň pomáháte prosazovat naše životně důležité zájmy. Mírový proces postupuje velmi dobře, kdysi křehké příměří se rok od roku postupně mění ve skutečnou stabilitu – a není pochyb, že je to i vaše zásluha,“ řekl vojákům premiér.  Petr Fiala také položením věnce uctil památku štábní praporčice Michaely Tiché, která zahynula před dvěma roky při havárii vrtulníku během zásobovacího letu při plnění úkolů mise.