Premiér s ministry navštívil jižní Moravu, řešili dopravní stavby i opatření proti suchu

Premiér Andrej Babiš a ministr dopravy Vladimír Kremlík se v Brně seznámili se stavem rekonstrukce hlavního nádraží, 12. června 2019.
Premiér Andrej Babiš a ministr dopravy Vladimír Kremlík se v Brně seznámili se stavem rekonstrukce hlavního nádraží, 12. června 2019.
Doprava a opatření proti suchu byly ve středu 12. června 2019 hlavními tématy pracovní cesty premiéra Andreje Babiše na jižní Moravu. Po Jihomoravském a Zlínském kraji jej doprovázeli i ministři dopravy Vladimír Kremlík a životního prostředí Richard Brabec.

Premiér Andrej Babiš s ministry zahájili pracovní den na jižní Moravě plavbou po Baťově kanálu. Vodní dílo uvedené do provozu v roce 1938 původně sloužilo primárně pro dopravu lignitu z dolů firmy Baťa v Ratíškovicích do teplárny v Otrokovicích a také jako zavlažovací a odvodňovací dílo. Kanál je v současnosti dlouhý 53 kilometrů a má 11 provozovaných plavebních komor. Dnes slouží výhradně k rekreační plavbě, stala se z něj vyhledávaná turistická atrakce. Každý rok jej navštíví zhruba 90 000 turistů.

Premiér Babiš si s ministry prohlédl i lokalitu u stávajícího jezu Sudoměřice, kde by měla začít výstavba nové plavební komory Rohatec. Spolu s úpravou hraničního vodního toku Radějovka umožní propojení stávajícího Baťova kanálu se zdrží jezu Hodonín a dále do Kroměříže. Tím by došlo k prodloužení splavnosti kanálu o dalších 20 kilometrů.

„Podle mě tato investice má jednoznačně smysl. Myslím, že 234 milionů korun není zase až taková částka a určitě to bude ještě vyhledávanější lokalita než doposud. Že to přinese podstatně více a v krátkém čase,“ podpořil dostavbu Baťova kanálu premiér Babiš. „Myslím, že i starostové tu pochopili, že je to pro ně dobrý byznys, že turisté přinášejí peníze. Je to úžasné, mně se to moc líbí,“ podotkl.

Předseda vlády se pak s ministry přesunul do Otrokovic, kde si v doprovodu generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic Pavola Kováčika prohlédl rozestavěný obchvat města na trase dálnice D55. Stavba byla zahájena loni v říjnu jako jeden ze třinácti úseků nové rychlostní silnice. Obchvat Otrokovic bude stát více než 708 milionů korun a výrazně zlepší životní prostředí ve městě, kterým vede frekventovaná silnice I. třídy I/55. Dokončen by měl být v září 2021.

Podle předsedy vlády Česká republika teď pomalu dohání, co vlády v minulých desetiletích zanedbaly. „Kdyby tu byla nějaká vize v roce 1990, někdo by jel z Prahy do Bratislavy a u Břeclavi by si řekl: Napravo je Rakousko a nalevo je Polsko, tak už to dávno mohlo být všechno za námi,“ usoudil premiér Babiš. Dnes se podle něj stavební práce neúměrně natahují i negativními zásahy různých aktivistických organizací a soudními spory.

Výstavbu a dostavbu obchvatů především velkých měst považuje předseda vlády za důležitý úkol. „Je to priorita. Musíme zlepšit podmínky z hlediska mobility lidí. A hlavní výhoda za naší vlády je, že vždy jsou peníze. Ne jako v minulosti, že se nedělalo, protože peníze nebyly,“ prohlásil.

Na hlavním nádraží v Brně se předseda vlády seznámil s probíhající rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Ve stanici se mimo jiné buduje moderní elektronické zabezpečení a jeho zázemí za 2,1 miliardy korun. „Je to samozřejmě další příspěvek k bezpečnosti a zefektivnění provozu,“ konstatoval Andrej Babiš.

Odpolední část pracovní návštěvy byla zaměřena na boj se suchem. Předseda vlády v doprovodu ministra životního prostředí Richarda Brabce navštívil obec Přísnotice v okrese Brno-venkov. V obci byl realizován pilotní projekt, jeden ze zhruba čtyřiceti v republice, na využití dešťové vody. Projekt podpořilo Ministerstvo životního prostředí v rámci dotačního programu Velká dešťovka, který nabízím obcím na podobné investice celkem zhruba miliardu korun. Výstavba systému hospodařícího se srážkovými vodami bude stát více než 6,7 milionu korun, z toho téměř 5,7 milionu uhradí státní dotace.

„Projektů je vícero, hlavně jde o zadržování vody v krajině. Plánujeme výstavbu nových přehrad, ale i propojování vodních soustav, podpora nových vrtů a prohlubování studní. Protože bez vody není život. Máme dlouhodobé plány. Výdaje státu budou dlouhodobě v desítkách až stovkách miliard,“ řekl premiér Babiš.

Program předsedy vlády a ministra životního prostředí zakončila návštěva Lednice. V turisticky velmi vyhledávaném lednicko-valtickém areálu se zajímali o projekty revitalizace rybníků a mokřadů. Navštívili i oboru Obelisk, která byla rovněž revitalizována z operačního programu Životní prostředí.