Firmám se zkrátí čekání na platbu dotací z OPPIK

Díky dlouhodobému tlaku Svazu průmyslu na MPO a Agenturu pro podnikání a inovace se firmy dostanou rychleji k penězům z operačního programu OPPIK. MPO zkrátilo vyřízení žádosti o proplacení dotace ze 60 dnů v roce 2016 na letošních 36 dnů. Ministerstvo slibuje, že se letos postupně dostane k hranici 30 dnů.

Nejen to zaznělo dnes na jednání Monitorovacího výboru OPPIK, jehož je Svaz průmyslu a dopravy členem. Monitorovací výbor dnes například také schválil 5. výzvu na úspory energie. Firmy budou moct od 16. 9. opět předkládat své projekty. Svaz průmyslu už do předchozí výzvy tohoto programu prosadil například možnost odstoupení od položkových rozpočtů či zjednodušení hodnocení hosdpodárnosti projektů. Nyní se výzva nově rozšíří i pro oblast cestovního ruchu. Díky tomu je program pro firmy atraktivnější, což potvrzuje i 1339 žádostí, které firmy do konce dubna do 4. výzvy předložily. Tak velké množství žádostí bude náročné na vyhodnocení. MPO ale uvádí, že dodrží slib, který dalo Svazu průmyslu, a vynaloží maximální úsilí, aby maximální délka hodnocení žádosti nepřekročila pět měsíců, jak byla zhruba rokem učiněna dohoda mezi vedením Svazu a MPO.

Svaz průmyslu také zvedl ruku pro schválení kritérií výzev jako Technologie, Potenciál, Aplikace a řady dalších.

kategorie Z hospodářské politiky