Stanovisko k novelizaci daňového řádu

Svaz průmyslu a dopravy ČR uplatnil připomínky ve vnějším připomínkovém řízení k novelizaci daňového řádu. 

Pozitivní je snaha o elektronizaci. Dlouhodobě podporujeme realizaci projektu MOJE Daně. Z pohledu Svazu musí ale tento projekt skutečně přinést odstranění výkazních duplicit, cílenost kontrol a snížení zatěžování kontrolní činností.

Z našeho pohledu je správná snaha o snižování úroků, které v určitých případech musejí daňové subjekty platit či zvyšování kompenzací firmám. Přínosné je také prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání u daní z příjmů o 1 měsíc v případě podání elektronicky. 

Mezi naše zásadní připomínky patří prodloužení lhůty pro vrácení nadměrného odpočtu z 30 na 45 dní. Za významnou a velmi pozitivní změnu považujeme zajištění nezadržování nesporných částí vratek DPH. Toto Svaz velmi silně v minulosti prosazoval jako jednu z priorit a nyní je tak naplňován slib, který byl Svazu ze strany MF dán. Nelíbí se nám ale, že tato změna je doprovázena ve vztahu k podnikatelům negativním prodloužením lhůty, mimo jiné s negativním dopadem na cash-flow firem.

Dále kritizujeme zrušení tolerance čtyř až pětidenního prodlení platby daně a pozdnějšího podání daňového tvrzení. Upozorňujeme také, že při pozitivní snaze snižovat úroky, které musejí podnikatelé při vlastních chybách platit státu, byla zároveň snížena sankce i pro stát. Tato oblast nemá vliv na daňovou disciplínu firem, napravuje pouze chyby, kterých by se stát neměl dopouštět. 

Celé stanovisko Svazu průmyslu k novele daňového řádu naleznete zde.

Anna Novotná Perlínová
kategorie Stanoviska SP ČR