Premiéři České republiky a Polské republiky podepsali dohodu o řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém dole Turów

Petr Fiala a Mateusz Morawiecki podepsali dohodu týkající se polského dolu Turów, 3. února 2022.
Petr Fiala a Mateusz Morawiecki podepsali dohodu týkající se polského dolu Turów, 3. února 2022.
Předseda české vlády Petr Fiala přijal ve čtvrtek 3. února 2022 v Kramářově vile polského premiéra Mateusze Morawieckého. Oba státníci na prvním vzájemném jednání hovořili o česko-polských vztazích a podepsali mezistátní dohodu o řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém dole Turów.

Spor o vliv pokračování těžby v polském hnědouhelném dole na životní prostředí v příhraničních oblastech České republiky narušoval jinak výborné vzájemné vztahy obou zemí posledních zhruba šest let. Podpis Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów v Polské republice na území České republiky, který učinili předsedové vlád obou zemí, a také podpis Darovací smlouvy mezi Libereckým krajem a Nadací PGE, pod níž se podepsali hejtman Libereckého kraje Martin Půta a Sławomir Wochna, ředitel pobočky hnědouhelného dolu Turow, by měl tento spor definitivně ukončit. V předvečer podpisu schválily finální znění dohody polská i čeká vláda.

„V uplynulých týdnech jsme vedli s Polskem intenzivní jednání s jediným cílem zajistit dohodu, která bude výhodná pro naše občany a zároveň nám dovolí navázat na vysokou úroveň česko-polských vztahů, která zde byla v období před případem Turów. Jsem přesvědčen, že jsme toto splnili, a díky tomu jsme mohli před několika okamžiky podepsat dohodu České republiky a Polska o řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém dole Turów. Myslím, že je to veliký úspěch, podařilo se nám odvalit balvan, který poslední léta zatěžoval česko-polské vztahy,“ uvedl předseda české vlády Petr Fiala.

Polská strana se v dohodě zavázala mimo jiné k dostavbě a plné funkčnosti podzemní stěny, která by měla zabránit dalšímu odtoku podzemních vod z českého území, ke stavbě zemního valu, který má chránit obyvatele nejbližších obcí před hlukem, prachem či světelným znečištěním, či k přijetí opatření ke zlepšení ovzduší v dotčeném regionu. Do doby ukončení těžební činnosti bude také fungovat Fond malých projektů, jehož prostřednictvím budou financovány místní a regionální projekty v oblasti životního prostředí. Součástí dohody jsou i finanční kompenzace ve výši 45 milionů eur a pětiletá délka dohledu ze strany Soudního dvora EU.

„Tato dohoda přináší nepochybně hmatatelné benefity pro lokality postižené činností dolu Turów a pro jejich obyvatele, což byl náš hlavní cíl. Je pro nás důležité, že získáme přístup ke všem relevantním datům týkající se těžební činnosti, takže budeme moci daleko dříve a lépe reagovat, když se objeví nějaký problém,“ prohlásil premiér Fiala. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na tom podíleli. Chtěl bych poděkovat polské straně i osobně panu premiérovi, protože bez jeho aktivní účasti bychom nedosáhli finálního znění dohody. Věřím, že úspěšný konec těchto jednání otevře prostor pro dialog i v dalších otázkách, které mezi Českou republikou a Polskou republikou jsou,“ dodal předseda české vlády.

Kromě podpisu dohody o dole Turów se český a polský premiér zabývali i dalšími aktuálními problémy. Diskutovali mimo jiné o situaci na ukrajinsko-ruské hranici, o mezinárodní situaci či o energetické politice v Evropské unii.