Odboráři veřejné sféry jednali o platech

Šetření je jediná cesta, která nás nyní čeká, uvedl ministr Z. Stanjura (ODS), na jednání se zástupci odborářů veřejného sektoru, kterého se zúčastnil i ministr práce M. Jurečka (KDU ČSL). 

Společný požadavek odborů, aby při příznivém vývoji příjmů státního rozpočtu vláda přehodnotila svoje rozhodnutí o zmrazení platů některých skupin zaměstnanců, ve školství konkrétně nepedagogických pracovníků, ministr Stanjura odmítl s tím, že nevidí prostor platy v roce 2022 změnit, ČR nemá jinou možnost než šetřit. Neodmítl jednání o platech ve veřejném sektoru na rok 2023, které se bude připravovat na duben letošního roku.

Pádivá inflace

Argumenty makroekonoma ČMKOS M. Fassmanna sice ministr Stanjura vnímal, ale stále opakoval a zdůrazňoval, že se musí šetřit. M. Fassmann konstatoval, že státní rozpočet na rok 2022 připravený bývalou ministryní financí A. Schillerovou počítal s inflací 3 %, v prosinci 2021 vláda zmrazila platy, kdy inflace se blížila 6 %, ale dnes už je potvrzeno, že inflace se zvýší přes  8% a naše ekonomika se dostala do režimu tzv. „pádivé inflace“. To způsobí, že všechny platy ve veřejném sektoru i těm, kteří dostali „symbolicky“ přidáno, se reálně výrazně propadnou. Naposledy došlo k takovému propadu v ČR v roce 2013.

Inflace zvyšuje příjmy státní kasy

Paradoxně ale takto vysoká inflace zvýší příjmy státního rozpočtu o asi 60 mld. Finanční prostor na úpravu platů v roce 2022 podle propočtu odborů jednoznačně existuje.  Kdyby nyní vláda teoreticky navýšila všem zaměstnancům veřejného sektoru platy o výši inflace, státní rozpočet by to stálo kolem 6 miliard, veřejné rozpočty zhruba 4 miliardy.  Jde tedy o politickou vůli, alespoň část reálně snížených příjmů zaměstnanců veřejného sektoru kompenzovat valorizací. Zástupci odborů žádají po vládě řešení, ne pouhé konstatování, že není finanční prostor platy ve veřejném sektoru na rok 2022 měnit. Odbory ukázaly, že je!

  • Zdroj: Českomoravský odborový svaz pracovníků školství