Přihlaste se na podnikatelskou misi do USA

Zveme vás k účasti v podnikatelské misi do Spojených států amerických (Washington D.C. a Atlanta). Mise je organizovaná Svazem průmyslu a dopravy ČR z pověření předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na organizaci programu na místě se podílí Velvyslanectví ČR ve Washingtonu D.C. ve spolupráci s místními partnery.

Těšíme se na Vás v termínu 21. až 27. května 2023.

Mise se koná při příležitosti pracovní návštěvy předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v USA, kterou mj. doprovodí ministryně pro vědu výzkum a inovace Helena Langšádlová a představitelé MPO. Návštěva bude v oblasti ekonomické spolupráce zaměřena zejména na obory související se zdravotnictvímICT a energetikou (a to v širším pojetí, tedy například i související ICT a technologická řešení), a dále v oblasti dopravy.

V předběžném programu mise počítáme s organizací networkingových akcí za přítomnosti paní předsedkyně či paní ministryně a amerických firem v obou navštívených městech, návštěvy globálních firem z oblasti technologií a health care, návštěva některých z výzkumných univerzit a technologických inkubátorů, akcelerátorů či inovačních center.

Další program v jednání/bude doplňován a upřesňován.

Uzávěrka závazných přihlášek je 24. dubna 2023.

Zálohová cena za účast v podnikatelské delegaci je 78.750,- Kč včetně DPH pro členy Svazu průmyslu a dopravy ČR a 87.500,- Kč včetně DPH pro nečleny. Obsah účastnického balíčku je rozepsán v přihlášce.

Přihlášení na podnikatelskou misi zahrnuje 4 kroky: 

  1. Vyplnění a podepsání Závazné přihlášky, její naskenování a zaslání e-mailem na adresu mveselka@spcr.cz nejpozději do 24. dubna 2023.
  2. Současně s přihláškou je nutné vyplnit i elektronický formulář, který obsahuje informace nezbytné pro Vaše uvedení v katalogu podnikatelské mise, vyhledání vhodných partnerů pro B2B networking, ale i pro odbavení v letadle vládní letky či ubytování v hotelu.
  3. Zaslání skenu datové stránky vašeho pasu (platnost pasu min. 6 měsíců po návratu zpět do ČR) a skenu stránky ve stejném pase s platným vylepeným americkým vízem B1/B2 – pokud jím disponujete.
  4. Zaslání skenu/pdf potvrzení o ukončeném očkování (alespoň 2 očkovací dávky) proti Covidu – nutnost pro vstup do USA.

Vzhledem ke skutečnosti, že se cesta uskuteční vládním speciálem, MUSÍ všichni účastníci na palubě disponovat platným americkým vízem typu B1/B2 vylepeným v pase. ESTa nestačí. Vízum uděluje ZÚ USA v Praze a jeho udělení je spojené s návštěvou na ZÚ a případným pohovorem. Platnost tohoto víza je 5 – 10 let.

Pokud již disponujete tímto platným vízem (optimální varianta), zašlete nám prosím jeho sken. Pokud nikoliv, po Vašem přihlášení Vám zašleme instrukce k vyřízení víza na ZÚ USA v Praze.

Upozorňujeme, že bez vyplnění elektronického formuláře nemůžeme Vaši přihlášku zpracovat. Výběr místních firem a partnerů pro networking bude probíhat na základě Vámi dodaných profilů a informací o Vaší firmě v tomto elektronickém formuláři.  Prosíme proto o co nejkonkrétnější upřesnění Vašich zájmů.

Při vyplňování profilu mějte prosím na paměti, že slouží také jako podklad pro výrobu prezentačního tištěného katalogu mise, jehož cílem je co nejlépe druhou stranu seznámit s profily a kontaktními údaji zúčastněných firem. Výrobu katalogu zajišťuje pro Svaz průmyslu a dopravy externí dodavatel Copy General, jehož zástupce Vás během přípravy mise bude kontaktovat s prosbou o dodání fotografie účastníka mise a později s návrhem stránky k autorizaci. Snahou je vytvořit profesionální a přehledný tištěný materiál s informacemi o všech účastnících.

Prosíme také o vyplnění jednoho vzorového snímku v powerpointu do společné prezentace, která může být promítána v rámci networkingových akcí. 

Po obdržení Vaší závazné přihlášky a provedení elektronické registrace Vám zašleme další pokyny a zálohovou fakturu na účastnický poplatek.  Další podklady a informace Vám budeme průběžně zasílat elektronickou poštou. Podnikatelskou misi organizačně zajišťuje manažer Sekce vnějších vztahů Ing. Miroslav Veselka (mveselka@spcr.cz). Bližší informace Vám poskytneme na tel. 724 613 950.

Vzhledem k omezené kapacitě a potřebě vyřízení víz do USA prosíme o včasnou registraci. Pořadatelé si vyhrazují právo odmítnout zájemce o účast s ohledem na vhodnost oborového zaměření v případě převisu poptávky nad počtem míst v letadle. Děkujeme za pochopení.

Těšíme se na Vaši účast a spolupráci s Vámi.