Přijetí finálního modelu kurzarbeitu musí předcházet analýza

Svaz průmyslu a dopravy doporučuje, aby dočasně běžely jednotlivé režimy programu Antivirus současně. Teprve po důkladném vyhodnocení jejich efektivity může vláda přijmout finální model kurzarbeitu. Nově navrhovaný režim C programu Antivirus spočívající ve snížení sociálního pojištění zaměstnavatelům považuje Svaz průmyslu a dopravy ČR za velmi dobrý nástroj, který zapadá do sady již přijatých opatření. Neměl by ale fungovat samostatně jako primární nástroj na udržení zaměstnanosti.

„Podniky budou mít v následujících měsících problémy různého charakteru. Proto by firmy měly mít možnost si podle své situace u kurzarbeitu vybrat jeden z více možných nástrojů. Aktuálně tedy mezi režimem B a C, tedy příspěvkem na mzdu nebo odpuštěním části odvodů za zaměstnance. Oba režimy by měly dočasně fungovat souběžně,“ vysvětluje Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, a dodává: „Teprve po několika měsících může vláda důkladně vyhodnotit praktické využívání obou režimů a nastavit finální a dlouhodobý model.“

Navrhovaný režim C snižuje odvody sociálního pojištění na straně zaměstnavatele o 80 % při prokázání 30% úbytku tržeb či odbytu v období březen až květen 2020 ve srovnání s březnem až květnem 2019 a zachování 90 % kmenových zaměstnanců. Svaz průmyslu a dopravy ČR ho považuje za stimul při rozjezdu postižených firem. Je administrativně jednodušší a zároveň umožňuje rozložit procesní a kontrolní agendu mezi MPSV a MPO.

Na druhé straně podle Svazu průmyslu a dopravy ČR rozhodně není primárním nástrojem k udržení zaměstnanosti, jelikož přímo úměrně nereaguje na překážky v práci. „Ekonomika je cyklická a krize ukazují, že ani sebelepší firma nemůže být připravena na všechny možné důsledky,“ komentuje Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR s tím, že proto byl krátkodobě velmi přínosný i režim programu Antivirus A, stejně jako krátkodobá možnost využít režim B pro zastavené firmy. Proto návrh Svazu průmyslu a dopravy ČR doporučuje kombinovat velkou šíři nástrojů. Teprve po několika měsíčním vyhodnocení jejich praktického využití a efektivity přijmout finální model.

DOPORUČENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR:

  1. Režim Antivirus B podržet jako komplementární režimu C.
  2. Upravit návrh režimu C tak, aby byl dostupný pro všechny firmy, reagoval i na problémy firem, které se dostanou do problémů následné recese. Nediskriminovat firmy, které dlouhodobě platí vyšší odvody a daně a posunout strop sníženého pojistného na 1,6násobek průměrné mzdy, tedy na 10.713 Kč.
  3. Na základě analýz následujících měsíců připravit finální podobu české verze „kurzarbeit“.
Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy