Případná stávka není jen proti Jihomoravskému kraji, ale za budoucí udržení jízdních výhod na železnici! zdůraznil na jednání PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola

Hned v úvodu jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, který zasedal v sídle OSŽ v pražských Vysočanech ve středu 8. ledna 2020, shrnul předseda PV Radek Nekola genezi vývoje kolem režijních výhod v Jihomoravském kraji, včetně posledních jednání, konkrétně: Ústředí OSŽ, Stávkového výboru OSŽ (2.1.2020) Představenstva OSŽ a odborových centrál na železnici (7.1.2020), kde se probírala jak forma, tak i délka trvání případné stávky.
 
„Stávku, pokud k ní dojde, beru spíše jako stávku solidární,“ uvedl Radek Nekola a směrem k plénu dodal: „Budeme v telefonickém spojení, musíme najít vhodnou formu, jak podpořit naše stávkující kolegy. Případná stávka není jen proti Jihomoravskému kraji, ale za budoucí udržení jízdních výhod na železnici!“ V této souvislosti zazněla od Blanky Lomnančíkové i kritika na adresu (ne)informování funkcionářů OSŽ: „Naprosto selhává komunikace, o ničem nevíme, dozvídáme se to z novin a pozdě,“ upozornila.

Pokud jde o hospodaření společnosti ČD Cargo, uvedl Radek Nekola, že zatím není známo, zda došlo k naplnění podnikatelského plánu za rok 2019: „Dozvědět bychom se to měli na jednání Dozorčí rady ČD Cargo ve čtvrtek 30. ledna.“ Na adresu kolektivního vyjednávání pak Radek Nekola uvedl, že v jednání se bude pokračovat příští týden a zopakoval základní podmínku OSŽ: „Naší snahou je, aby u všech zaměstnanců byl dodržen růst reálné mzdy.“ V diskusi k těmto tématům se například mluvilo o mimořádné změně GVD (změně pracovní doby) a jejím dopadu do rozvrhu směn. „Dochází ke změně pracovní doby, ale zaměstnavatel prý nepotřebuje náš souhlas,“ podotkl Petr Kubička. Mluvilo se také o podstavech na výkonných jednotkách.

„Někteří si holt mysleli, že doba hojnosti už bude pořád,“ zareagoval Radek Nekola. „Podnik se konečně začíná probouzet z letargie, firma si musí nacházet nové obchodní případy. Pokud to neuděláme včas, tak půjdeme šupem dolů a za rok, za dva, za tři, narazíme na problémy. Právě toto (Radek Nekola drží v ruce platnou PKS) máme proto, abychom firemní kulturu udrželi v přijatelné podobě, abychom byli schopni eliminovat excesy jednotlivců,“ dodal Nekola důrazně. „Bohužel ale to, co dnes dostáváme za informace, je chaotické, změny jsou realizovány v různých termínech a s různými dopady.“

Na další část jednání se dostavili zástupci zaměstnavatele: ředitel personálního odboru Ing. Mojmír Bakalář, vedoucí zaměstnaneckého a mzdového odděleníá Mgr. Pavla Kreischová a zaměstnanec téhož oddělení Ing. Josef Kreische. Na úvod popřál Mojmír Bakalář do nového roku vše dobré, „…aby ten rok byl klidnější, než se zatím jeví, a aby byl aspoň takový, jako ten loňský.“ Na téma mimořádné změny GVD Mojmír Bakalář poznamenal, že i on tento materiál viděl ráno poprvé a že si již vyžádal průběžné informace o tom, jaké jsou dopady do personálií v jednotlivých PJ a SOKV s tím, že u každého člověka chce vidět, kdy by mělo dojít k úpravě pracovního místa, případně kdy by měl odejít. „Jsou regiony, kde je větší potřeba personálu na dřevo (například Havlíčkův Brod) a proto apeluji, aby ředitelé využili případné aktuální nadbytečnosti zaměstnanců, aby jim nabídli v rámci mobility přesun na pracoviště v obvodu Havlíčkova Brodu, ale zatím se potýkám s tím, že zaměstnanci, kteří by přicházeli v úvahu, jsou v takové věkové kategorii, která má nárok na předčasný nebo starobní důchod.“

Radek Nekola v této souvislosti vyjádřil obavu, aby se tímto opatřením nevytvářely podmínky pro opakování let 2012 a 2013, „…kdy jsme nebyli schopni pokrývat fond pracovní doby. Byť nevzniká nadbytečnost, vznikají taková opatření, nad kterými zůstává rozum stát. Zaměstnanců například rušíme ranní a odpolední směny a nařizujeme jim práci od 4 h do 11.30 h. Taková směna je z dlouhodobého pohledu neudržitelná, koho chcete na takové místo přilákat? Chceme ten podnik udržet, nebo ho chceme zlikvidovat? Ta opatření musí mít v sobě jistou formu udržitelnosti. Ve výsledku se přitom jedná o úsporu 0,8 člověka a to na tom pracuje hafo lidí. To má být něco, co nás má pozvednout k lepším zítřkům?“ poznamenal Nekola.

„Bavme se konkrétně. Souhlasím s tím, že je to (příklady, které zmínil Radek Nekola, jako například úpravy nástupu na směny) někdy projev zoufalství,“ zareagoval Mojmír Bakalář, „…ale my musíme reagovat na to, že máme nižší tržby. Musíme reagovat i na stav na pracovním trhu. Mnozí zaměstnanci chtějí firmu opustit, cítí se vyčerpaní, a náhrada za na ně není. Fluktuace je větší, než byla před dvěma, třemi lety, a bude chvilku trvat, než bude pracovní trh poskytovat náhradu těch lidí, které potřebujeme,“ dodal Bakalář.
„Honíme se za čísly, prodlužujeme agónii, kterou jsme odstartovali opatřením číslo 6,“ namítl Radek Nekola a tajemnice PV Marta Urbancová připomněla, že pokud má organizační změna dopad do rozpisu směn na dobu delší než pět týdnů, je vždy potřeba souhlas sociálního partnera.

Mgr. Pavla Kreischová poté upozornila na pár záležitostí souvisejících s e-neschopenkami (zaměstnavatel má právo prvních 14 dní zaměstnance kontrolovat: „Důležité je, že se zaměstnanec (e-neschopenkou) nezbavuje povinnosti oznámit zaměstnavateli, že je nemocen.“), kondičními pobyty, se Sociálním fondem (a zůstatků k 31. 12. 2019), a s katalogem rekreací: „Dnes jednu minutu po půlnoci byl zveřejněn katalog rekreaci na webu ČD travel,“ dodala.

V závěrečné diskusi hovořila například Iva Malounová na téma „Změna GVD“: „Chápu potřebu zaměstnavatele reagovat, ale reagovat měsíc co měsíc mně přijde nesystémové a zbytečné. To budeme měnit rozpisy směn zaměstnanců měsíc co měsíc?“ uvedla (a Mojmír Bakalář zareagoval: „Byl bych rád, kdybychom kromě změny GVD reagovali co nejméně.“).

V závěru pak Mojmír Bakalář požádal o součinnosti při přípravě případné stávky: „Zastavení nákladní dopravy v nadbytečném rozsahu je pro nás průšvih, zvažujte opravdu ty kroky, kterými budete stávku podporovat,“ apeloval na členy PV s tím, že kdyby byly volné tratě v Jihomoravském kraji, dalo by se naložit a odvézt dvakrát více zátěže, než obvykle.

„Deklaruji tady veřejně náš zájem nepoškozovat žádného dopravce, ani ČD Cargo, ale situace se tak vyhrotila,“ uzavřel Radek Nekola.

  • Zdroj: Odborové sdružení železničářů