Proběhl manifestační mítink proti chudobě

Do pražského Fóra Karlín se sjely v pondělí 5. září stovky odborářů, kteří zde vyjádřili svůj názor na současnou situaci. Předseda OS KOVO Roman Ďurčo přečetl prohlášení privátní sféry, které bylo adresované vládě.

Členské odborové svazy ČMKOS působící ve všech odvětvích průmyslu, výroby a těžby surovin, vědě a výzkumu, obchodu a službách i v ostatních výrobních sférách vyzývají vládu, aby urychleně řešila současnou kritickou situaci v České republice. Dlouho jsme mlčeli, ale naši členové už toho mají právě dost. Permanentní masáž v médiích, jejímiž protagonisty jsou vládní i opoziční politici, ekonomové, politologové a další, vzbuzuje jejich čím dál větší zlost a naštvanost. Problémy jsou přece evidentní. Raketový růst cen energií se promítá do cen všech výrobků, potravin a služeb, a také do obav lidí z budoucího vývoje. Členové mají oprávněný strach, že nárůst životních nákladů nezvládnou. Již nyní dochází k dramatickému poklesu reálných mezd a počet domácností ohrožených chudobou stoupá. Proto požadujeme zachování kupní síly našich mezd, včetně minimální mzdy a její urychlené zvýšení na 18.200 korun.

Nebudeme čekat na to, až díky enormním nákladům na energie začnou krachovat firmy, které zaměstnávají naše členy. Ztráty těchto pracovních míst by byly nenahraditelné. Firmy musí fungovat a lidé musí mít práci, která je dobře uživí a která udrží spotřebu obyvatelstva na potřebné výši. Nežijeme v kapitalismu 19. století. Dosavadní reakce vlády jsou podle nás nedostatečné a neodrážejí vážnost současné situace. Zaměstnanci v privátní sféře tuto krizovou situaci rozhodně nezavinili. 

Již tři kvartály za sebou vyzývají odbory vládu, aby přijala opatření potřebná k nápravě situace tak, aby nedošlo ke krachu ekonomiky a k nezvládnutelným potížím občanů. Nejsme žádní extremisté, snažíme se střízlivě hodnotit souvislosti, které ke vzniku kritické situace vedly. Nebudeme ale čekat věčně. Není možné čekat na to, až se spustí řetězec krachů firem v ekonomice s nárůstem nezaměstnanosti. Nechceme, aby mysl občanů ovládli populisté a extremisté, kteří chtějí současnou situaci zneužít k vyvolání politické krize. Vláda však svým dosavadním přístupem dostává firmy pod enormní existenční tlak a v důsledku toho je v ohrožení i sociální dialog na úrovni jednotlivých firem. To je pro nás nepřijatelné. Je třeba ukončit chaotická řešení nastalých problémů. Je třeba najít celospolečenský konsenzus a nevěnovat se minulosti, protože minulost nic nevyřeší.

Vláda se nemůže v důsledku aktuální krize zbavit své odpovědnosti za plnění vlastního programového prohlášení. Jde například o neřešení dřívějšího odchodu do důchodu pro zaměstnance vykonávající namáhavé a rizikové práce. Odborové svazy ve výrobní sféře tuto situaci pozorně sledují a nehodlají k ní mlčet. Pokud nebudou zastropovány ceny základních komodit pro občany i firmy, bude sociální smír v České republice pouhou iluzí. Není možné, aby hrstka spekulantů na současné krizi vydělávala nepřiměřené zisky na úkor naprosté většiny společnosti. Vláda by měla maximálně využít domácí zdroje energií a domácí výrobu pro uspokojení potřeb svých občanů.

Upozorňujeme tě vládo, že pokud setrváš ve svém dosavadním postupu, jsme rozhodnuti iniciovat důraznější protivládní akce a přimět tě k řešení nastalých problémů.

Pokud nebudeš, vládo, konat, budeme nuceni konat my.

  • Zdroj: OS KOVO