Proč Svaz průmyslu odmítá změny v karenční době

Do zavedení e-neschopenky, které by zabránily zneužívání nemocenské, Svaz zásadně odmítá zrušení karenční doby a je překvapen, že o tom vláda uvažuje. Praxe ukázala, že nejvíce se zneužívají právě krátkodobé pracovní neschopnosti. V současné situaci na trhu práce, kdy chybí zaměstnanci ve všech profesích, a obtížně se plní zakázky, je toto neuvážené opatření další ranou pro firmy. Dnes na mimořádném jednání tripartity hájíme názor firem na toto téma.

PRAXE UKÁZALA:

  • Po zavedení karenční doby v roce 2009 nemocnost výrazně klesla.
  • Zaměstnanci si dříve platili nemocenské pojištění ve výši 1,1 % z hrubé mzdy. Po zavedení karenční doby se toto pojištění zrušilo. Zaměstnanci ušetří finance odpovídající náhradě za cca 4 dny nemoci ročně.
  • Karenční dobu, obvykle 3denní, zavedlo 16 z 28 zemí EU. Irsko má 6 dnů, Island dokonce 14. Některé další státy (Chorvatsko, Finsko, Dánsko) mají karenční dobu jen pro určité skupiny (OSVČ).

CO BY MOHLO NASTAT PŘI PLACENÍ PRVNÍCH DNŮ NEMOCENSKÉ:

  • Zaměstnavatelé dle svých zkušeností očekávají, že by po případném zrušení karenční doby vzrostla dočasná pracovní neschopnost o 2–3 %.
  • Osoby v pracovní neschopnosti musí zastoupit jejich kolegové. Čím víc lidí budou muset v podniku nahradit, tím víc stoupnou přesčasy.
  • Zvýší se celkové náklady firem, podle odhadu MPSV cca o 5,1 miliardy korun pro rok 2019.
  • Naruší se firemní politika benefitů kvůli sick days.

CO SVAZ A FIRMY DĚLAJÍ PRO NEMOCNÉ ZAMĚSTNACE:

  • Svaz podpořil zvýšení nemocenské při dlouhodobější pracovní neschopnosti. Díky tomu letos od 31. dne nemoci dostávají nemocní zaměstnanci místo 60 % nově 66 % vyměřovacího základu a od 61. dne nemoci pobírá zaměstnanec navýšených 72 %.
  • Firmy poskytují zaměstnancům sick days, dovolenou navíc nebo práci z domova. Některé poskytují i náhradu mzdy za první tři pracovní dny nemoci.

CO MUSÍ VLÁDA ŘEŠIT:

  • Zavedení e-neschopenky a nastavení pravidel, která by zabránila, aby se zneužívalo pobírání náhrady mzdy v době krátkodobé nemoci.
Tereza Řezníčková
kategorie Tiskové zprávy