Prohlášení Sdružení hornických odborů k situaci v OKD a.s.

Současná situace v OKD,a.s., zejména na dole Darkov, nás nenechává v klidu.
Již od počátku koronavirové krize naše sdružení velmi aktivně vstupovalo do jednání se zaměstnavatelem ohledně pracovních podmínek zaměstnanců a jejich případného ohrožení.
Zaměstnavatele jsme vyzvali ke zvážení omezení provozu na nejnutnější minimum již 17. března. Náš zástupce se účastní každý den jednání krizového štábu OKD, a.s. a denně přednášíme naše podněty a připomínky k bezpečnostním opatřením. Některé naše požadavky byly realizovány až poté, co jsme je přednesli dozorčí radě OKD, a.s.
Nicméně musíme konstatovat, že i po jednání s Krajskou hygienou stanicí v Ostravě jsme byli ubezpečeni, že v rámci znalostí o působení nového koronaviru je v OKD,a.s. děláno maximum pro bezpečnost zaměstnanců.
V současné době, kdy se důl Darkov stal ohniskem koronaviru,  nemáme možnost a ani legislativně nemůžeme zasahovat do procesu bezpečnostních a hygienických opatření, protože to přísluší pouze hygienikům  v součinnosti se zaměstnavatelem.
Přesto i nadále jsme připraveni informovat naše členy Sdružení hornických odborů prostřednictvím našich webových stránek o vývoji situace ve společnosti v souvislosti s onemocněním Covid – 19.
 
Sdružení hornických odborů