Projekt Moje Daně by vláda neměla odkládat

Poslanecká sněmovna neschválila novelu daňového řádu, která zahrnovala i zákonné podmínky pro spuštění online finančního úřadu MOJE Daně. Ten má usnadnit firmám i občanům plnění daňových povinností. Zamítnutím novely neprošel například ani institut nezadržování nesporné části vratky DPH, který v rámci daňového balíčku Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě požadoval.

Neschválením aktuální novely daňového balíčku neprošly například úpravy, které jsou nezbytné pro spuštění systému MOJE daně. Právě spuštění online finančního úřadu mělo firmám i občanům přinést jednodušší a přehlednější daňový systém. Svaz průmyslu již dlouho požaduje, aby stát daně zjednodušil a snížil administrativní zátěž a rizika pro firmy.

„Vláda musí pro projekty jako slibované MOJE daně udělat maximum. Firmám v posledních letech narůstaly daňové povinnosti. Stát musí usilovat o jejich maximální zjednodušení, využití digitálních technologií vidíme jako správnou cestu. Jejich zavádění musí vláda urychlovat,“ říká Andrea Gontkovičová, členka představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR zodpovědná za oblast daní.

„Chápeme, že důvodem zamítnutí daňového balíčku nebyly právní úpravy v souvislosti s projektem MOJE daně. Je ale nezbytné, aby ministerstvo financí na pozitivních změnách plánovaného projektu MOJE daně pracovalo dále. Práce na technologických řešeních a nastavení systémů se nesmí zastavit, je nezbytné na jejich přípravě pracovat průběžně,“ dodává Andrea Gontkovičová.

Zamítnutím novely neprošel ani institut nezadržování nesporné části vratky DPH, který v rámci daňového balíčku Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě požadoval a ministerstvo financí ho slibovalo schválit už několik let. „Současná situace ukázala, že pro firmy je klíčové, aby jim stát zbytečně nezdržoval výplatu firemních peněz z pouhých daňově-organizačních důvodů. Schválení nezadržování nesporné části vratky DPH by podnikatelům pomohlo,“ komentuje Andrea Gontkovičová.

Nezákonnost zadržování celé vratky, včetně její nesporné části, v loňském roce potvrdil i Ústavní soud. Součástí novely bylo i prodloužení lhůty pro vratku DPH z 30 na 45 dní, se kterým Svaz průmyslu nesouhlasil (více zde).

kategorie Tiskové zprávy