Projev předsedy vlády Petra Fialy v Poslanecké sněmovně k aktuální situaci na Ukrajině

Předseda vlády Petr Fiala vystoupil 2. března 2022 před Poslaneckou sněmovnu s projevem k vývoji situace na Ukrajině.

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, byl jsem osloven i z opozičních řad s tím, abych podal krátkou informaci o tom, jak se vyvíjí situace kolem Ukrajiny. Tak tomu samozřejmě chci vyhovět. Budou to jenom stručné a aktuální informace. Ta situace se samozřejmě vyvíjí každou chvíli. My se snažíme informovat veřejnost o všech krocích, které děláme a o těch rizicích i zabezpečení, kterými Česká republika disponuje.

O většině opatření toho dlouhodobějšího charakteru, které vláda udělala, jsem informoval i v pondělí na schůzce představitele všech stran zastoupených v Poslanecké sněmovně, včetně hnutí ANO a SPD. Děkuji za účast na tom setkání a děkuji i za velmi věcnou debatu, za otázky a odpovědi, které jsme mohli poskytnout. Takže si myslím, že nějaká informovanost směrem do vašich řad od vašich předsedů a expertů na zahraniční politiku zazněla.

Nicméně dnes bych chtěl velmi stručně zmínit tři okruhy. Jednak to, co souvisí s uprchlíky, kteří přicházejí na území České republiky. Potom krátce připomenu pomoc, kterou poskytujeme Ukrajině. Na závěr se zmíním o energetické situaci, respektive zásobování energiemi tak, jak to v tuto chvíli vypadá.

Pokud jde o uprchlíky, tak musíme skutečně říct, že nejenom očekáváme, že sem přijde migrační vlna lidí z Ukrajiny, ale ona skutečně už nastupuje. Těžko se mluví o nějakých číslech, ale dá se skutečně říct, že v těch posledních dnech či hodinách k nám přišlo asi 20 tisíc lidí a to číslo bude určitě velmi rychle růst.

Byl nastaven nový systém přijímání uprchlíků, byly zřízeny internetové stránky www.nasiukrajinci.cz. To je velmi důležité. Je to zastřešující web, který koordinuje drobnou i významnější pomoc v České republice, ať už jde o ubytování, hygienické potřeby, dopravu a všechny věci, které prostě s příchodem uprchlíků souvisejí. Čile web www.nasiukrajinci.cz je z tohoto hlediska velice důležitý. Říkám to i proto, že součástí tohoto webu jsou i odkazy na krajská asistenční centra podpory Ukrajině. To je věc, o které se za chvíli ještě zmíním. Ale právě odkaz na to, kde to krajské asistenční centrum je a jak funguje, se dá najít i na této stránce.

Vytvořili jsme i nonstop telefonní linku fungující pro občany Ukrajiny, samozřejmě v jejich jazyce. Je také důležité, aby si dokázali poradit a získali ty klíčové informace, které v tu chvíli potřebují.

Důležitá věc je také to, že s operátory mobilních sítí v České republice jsme se domluvili, že každý, kdo sem přijede a má ukrajinskou SIM kartu, tak ve chvíli, kdy se tady přihlásí do naší sítě, dostane automaticky SMS zprávu se základními kontaktními údaji a základními informacemi, dostane ji v češtině i ukrajinštině. Takže ve chvíli, kdy přijede, má ukrajinskou SIM kartu, objeví se na území České republiky a připojí se do sítě, má potřebné informace, aby věděl, co má dělat a na koho se může obrátit.

Zřídili jsme Národní asistenční centrum pro pomoc Ukrajině. To je nonstop fungující centrální orgán, který sídlí na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru v Praze. Tam fungují dohromady policisté, hasiči, odbor azylové a migrační politiky, správa uprchlických zařízení a další důležité instituce. Základem činnosti tady toho národního asistenčního centra je také spolupráce s hejtmany. Díky tomu vznikla také krajská asistenční centra, která budou fungovat ve všech krajích České republiky, což je důležité.

Ta centra budou sloužit také jako hotspoty. To znamená, že se tam budou registrovat nově přicházející Ukrajinci, kteří prchají před válkou. Takže ten systém nebude takový, že by všichni přišli na jedno místo v Moravskoslezském kraji, jako to bylo dosud, ale bude to tak, že budou fungovat tyto hotspoty, registrační místa, ve všech 14 krajích České republiky. Tam budou provedeny všechny úkony, které jsou nezbytné, od registrace, až po zdravotní prohlídku – budou tam přítomni lékaři, zdravotníci – popřípadě až po nasměrování na pracovní trh.

Dohodli jsme se také se Správou státních hmotných rezerv, která na našem území poskytne skladovací prostory pro skladování a popřípadě, jak se říká, vyskladnění, humanitární pomoci. Abychom to všechno ještě lépe zvládli, tak jsme na základě žádosti Slovenska rozhodli o vyslání 50 policistů přímo na slovensko-ukrajinskou hranici. Protože jednak je to pomoc Slovensku, které o to žádalo a samozřejmě je to pro nás také výhodné, protože naši policisté mají informace přímo z místa, odkud lidé z Ukrajiny odcházejí do Evropské unie a máme lepší přehled o tom, jaká je jejich cílová země.

Můžeme se lépe připravit na to, protože víme, kolik lidí zhruba chce jít do České republiky. A že cílovou zemí jsme a budeme, to v tomto případě musíme předpokládat. Policie také u nás zajistila řadu preventivních opatření na pomoc Ukrajincům i na to, abychom zvládli takovouto silnější vlnu, která už tu je, ale kterou ještě čekáme.

Zjednodušili jsme, a to také chceme, pracujeme na tom a do jisté míry jsme to už udělali, zjednodušili jsme přístup na pracovní trh. Cizinec se speciálním vízem si pro účely zaměstnání požádá na úřadu práce České republiky o vydání povolení k zaměstnání. To získá bezprostředně, takže bude mít neprodleně přístup na pracovní trh v České republice. Nyní pracujeme na legislativní úpravě v tomto směru, která by cizincům z Ukrajiny umožnila volný přístup na pracovní trh bez pracovního oprávnění. Tuto legislativní úpravu bychom chtěli předložit ve stavu legislativní nouze. Teď ještě debatujeme o tom, že by to byla komplexnější úprava, která by se týkala všech oblastí, které musíme legislativně vzhledem k očekávané, očekávané migraci z Ukrajiny upravit. Měli bychom to projednat na vládě v nejbližší době.

Ministerstvo práce a sociálních věcí také na svoje stránky umístilo odkaz na dvojjazyčné informace. Ukrajinští přátelé jsou informování formou webu, úřadu práce, kde jsou přehledné informace jak pro ty, kteří nově přicházejí, tak pro ty, kteří tady už nějakou dobu pracují.

A s tím souvisí moje poslední poznámka, pokud… Ta pomoc je namířena také k těm, kteří už tu třeba nějakou chvíli jsou, ale doposud se pohybovali v takzvané šedé zóně. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce preventivně působit tak, aby i tito ukrajinští občané měli dostatek informací o tom, jak sehnat legální práci v České republice. Takže abych to shrnul, jsme připraveni, pracujeme na tom, abychom zvládli tu migrační vlnu nebo vlnu uprchlíků, kteří přicházejí z Ukrajiny a děláme všechno pro to, aby to probíhalo co nejplynuleji a nejhumánněji s ohledem i na lidské osudy těch lidí, kteří k nám v těchto hodinách v zoufalé situaci, aby si zachránili svoje životy, přicházejí. A my jsme připraveni jim pomoci.

Tím přecházím k druhému bodu, to je pomoc Ukrajině. Jenom velmi stručně, protože tady těch informací i na veřejnosti je dostatek. Pomáháme humanitárně, vojenským vybavením, pomáháme mezinárodním působením, uzavřeli jsme smlouvu o zdravotnické pomoci s ukrajinskými ozbrojenými silami. To znamená, že na základě té smlouvy Česká republika může a bude přijímat lidi z Ukrajiny na léčení. Dodáváme traumatické balíčky prostřednictvím Červeného kříže, což samozřejmě je v těchto hodinách nesmírně důležité. Poskytli jsme vázaný peněžní dar v objemu 10 milionů korun na zdravotnický materiál, uvolnili jsme dalších 300 milionů korun lidem, kteří musejí kvůli konfliktu opustit své domovy, jsme připraveni poskytovat Ukrajině na její žádost dodávky krve.

Ministr financí přijde na vládu s návrhem na to, aby poskytování darů na Ukrajinu podléhalo stejnému režimu jako dary v rámci Evropské unie. A pak je tu samozřejmě ta věc, o které jsem opakovaně informoval, a další členové vlády, paní ministryně obrany, a to je pomoc, pokud jde o vojenský materiál. My jsme poskytli Ukrajině vojenskou techniku a munici zhruba ve výši 600 milionů korun. Je to i v souladu s tím, o co mě požádal prezident Zelenský. A budeme dál hledat možnosti a na základě požadavků ukrajinské strany i v této oblasti pomáhat.

Poslední téma nebo poslední poznámka, na to se také často veřejnost i podnikatelé ptají, to jsou zásoby energií, jak je na tom Česká republika, jak jsme připraveni na to, že by se dodávky z Ruska, ať už jde o ropu nebo o zemní plyn, významně omezily nebo případně úplně zastavily. Musím říct, že zásoby ropy i plynu v České republice překračují evropskou i národní úroveň. Pokud jde o ropu, tam je ta situace dobrá. Ropa a ropné produkty, tam jsme skutečně významně nad evropskou úrovní. My máme stanovenou hranici 90 dnů průměrných dovozů předchozího roku. Česká republika to samozřejmě naplňuje, máme i něco navíc, takže se dá říct, že máme zásoby ropy a ropných produktů na více než, na více než tři měsíce. Takže v případě ropy ten problém opravdu by nebyl, nebyl významný.

Pokud jde o zásobníky plynu, tam je samozřejmě situace trošku komplikovanější i proto, že tam existuje jiný způsob obchodování s plynem, ale také proto, že tam není ta… ta státní role v případě těch zásobníků tak významná, respektive tam je velmi minimální. Nicméně zásobníky plynu mají v České republice kapacitu kolem čtyř miliard metrů krychlových, to znamená, že pokud jde o přepočet na obyvatele, tak kapacity zásobníků plynu v České republice jsou jedny z nejvyšších v Evropě. Znovu říkám, pokud jde o přepočet na obyvatele. Aktuálně je v těchto zásobnících v České republice uskladněno 700 milionů metrů krychlových plynu, což při současných denních odběrech by stačilo zhruba na měsíc. Takže i u toho plynu máme měsíční rezervu, i kdyby se ty zásoby… nebo i kdyby se úplně zastavily dodávky z Ruské federace. On by ten plyn šel odjinud, tady jsou čtyři možnosti v Evropě a není to všechno tak jako jenom jednosměrné, nicméně i kdyby se stalo cokoliv, tak na měsíc máme minimálně plyn s tím, že je potřeba k tomu dodat, že pokud skončí mrazivé počasí a budeme se dostávat do teplejších fází roku, tak samozřejmě ty zásoby vystačí ještě na delší dobu.

Samozřejmě bavíme se pravidelně i s dalšími státy a s Evropskou komisí, protože jsou připraveny náhradní varianty, kdyby došlo k úplnému zastavení nebo významnému poklesu dodávek plynu z Ruska, tak dneska je Evropa schopna pro tento rok ty zdroje nahradit od jiných dodavatelů. Nebylo by to jednoduché, ale bylo by to možné. Ale jak říkám, Česká republika v tuto chvíli má zásoby minimálně na 30 dní, aniž bychom museli podle současné denní spotřeby tedy, aniž bychom museli nějak šetřit nebo něco podobného.

K tomu bych dodal poslední informaci. Podle provozovatele přepravní soustavy NET4GAS nejsou zaznamenány ani avizovány žádné problémy s dodávkami plynu z Ruské federace do Evropské unie. To znamená, nejen že nedošlo k zastavení, nedošlo ani ke snížení těch dodávek, jsou dodávány v tom dohodnutém, nasmlouvaném objemu a nejsou v tuto chvíli ani žádné signály, že by to mělo být jinak. Takže v tuto chvíli nemusíme mít obavu o dostatek energie, energetických surovin, pokud jde o ropu a plyn v České republice. Ale samozřejmě pracujeme i s těmi černějšími scénáři a snažíme se, abychom i po této stránce byli do budoucna co nejlépe zabezpečeni.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Tolik moje stručná informace. Určitě budeme mít příležitost se k tomu vracet. Zítra budu přítomen na interpelacích, tak vám samozřejmě rád odpovím i další otázky, které s tímto těžkým tématem souvisejí. Děkuji.

Petr Fiala, předseda vlády ČR