Projev premiéra Babiše na vyhlášení Ceny Bezpečnostní rady státu

Premiér Andrej Babiš ocenil přínos laureátů cen k prosazování bezpečnostní politiky České republiky, 22. června 2021.
Premiér Andrej Babiš ocenil přínos laureátů cen k prosazování bezpečnostní politiky České republiky, 22. června 2021.
Předseda vlády Andrej Babiš předal v úterý 22. června v Lichtenštejnském paláci Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2021.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych vás jménem Bezpečnostní rady státu co nejsrdečněji přivítal na dnešním slavnostním vyhlášení Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2021.

Cena Bezpečnostní rady státu se od roku 2017 uděluje osobnostem a kolektivům, které se významně zasloužily o bezpečnostní politiku ČR. Navazuje tím na cenu Jaroslava Jandy udělovanou již od roku 2002.

Naším cílem je ocenit nejen zástupce z řad bezpečnostní komunity, ale také z řad odborné veřejnosti a studentů za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky naší země.

Její důležitost dnes rezonuje daleko více než dřív. Čelíme novým hrozbám, které stírají kdysi jednoznačnou hranici mezi mírem a konfliktem a berou na sebe čím dál častěji podobu dezinformačních kampaní. Hrozby, které se nám v nedávné minulosti zdály být vzdálené nebo překonané, jsou znovu aktuální a jsou realitou pro miliony lidí v různých, dříve bezpečných, zemích. Různě motivované útoky na civilní osoby na ulicích, v obchodních a kulturních střediscích či dopravních prostředcích ve světových metropolích jsou stále aktuální a objevily se ale i hrozby nové, například oblast kybernetické kriminality nebo masová neřízená migrace, možná řízená pašeráky.

Naší zemi se nevyhýbají a jsou pro nás závažnou hrozbou i přírodní pohromy, na které musíme být připraveni a které musíme umět zdolávat. Příkladem je současná pandemie koronaviru se závažnými dopady v celém světě.

Česká republika je při řešení otázek bezpečnosti aktivní a reaguje na změny v bezpečnostním prostředí. Nové hrozby sebou přináší také nové výzvy a odpověď na ně již nemůže být omezená jen na činnost příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, ale musí mít nutně celospolečenský charakter.

A proto jsem rád, že máme možnost cenou Bezpečnostní rady státu ocenit nejen aktivní činnost v bezpečnostní komunitě, ale také významná díla týkající se bezpečnostní a obranné politiky České republiky, a samozřejmě celoživotní přínos této oblasti a osvětu o ní. Přínos, který významně přispěl k bezpečnosti všech občanů naší země, a díky kterému jsme dobrými spojenci našim partnerům.

Chci Vás ujistit, že vláda České republiky i Bezpečnostní rada státu se problematikou bezpečnosti pravidelně vážně zabývají a je pro nás důležité, aby bezpečnostní systém našeho státu byl funkční, spolehlivý a připravený řešit bezpečnostní problémy. Protože víme, že v bezpečném prostředí se naší zemi bude dařit a bude prosperovat.

Vážené dámy, vážení pánové, jsem si vědom toho, že mnoho z vás přítomných má významný podíl na zajišťování bezpečnosti naší země, a všichni si uvědomujeme, že do budoucnosti je nadále potřebné posilovat bezpečnostní politiku naší země.

Dovolte mi, abych Vám za spolupráci na tomto důležitém úkolu poděkoval a popřál Vám mnoho úspěchů.

Andrej Babiš, předseda vlády