Prosadili jsme úpravu periodických prohlídek u nerizikových profesí

Ministerstvo zdravotnictví představilo novelu vyhlášky rušící povinnost zaměstnavatelů zajišťovat periodické pracovnělékařské prohlídky u nerizikových profesí. Ty budou s účinností od 1. ledna 2023 na dobrovolné bázi. Zaměstnavatelům tím odpadne část papírování a ušetří stovky milionů korun ročně.

„Úpravu pracovnělékařských prohlídek Svaz průmyslu a dopravy ČR prosazoval jako jedno z rychlých opatření, jak ulehčit firmám od nánosu administrativy, se kterou se potýkají. Na druhé straně zaměstnavatelům otevře možnost rozšířit preventivní programy podpory zdraví, které již mají zavedené a mohou přispět například k včasnému odhalení chronických civilizačních onemocnění. Je to krok správným směrem vedle bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předcházení nemocem z povolání,“ dodal Miroslav Palát, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Pracovnělékařské prohlídky jsou hrazeny zaměstnavateli nikoliv z veřejného zdravotního pojištění. Ušetřené prostředky tak zaměstnavatelé budou moci investovat například do preventivní péče pro své zaměstnance. Vyhláška zároveň myslí i na firmy, které si budou chtít periodické prohlídky i u nerizikových profesí zachovat. Probíhat budou také tehdy, pokud si je vyžádá sám zaměstnanec.

Poskytování a provádění periodických pracovnělékařských prohlídek bude povinně prováděno pouze u profesí, které jsou podle zákona o ochraně veřejného zdraví zařazeny do rizikových kategorií, spadají do profesních rizik, nebo u nichž jsou součástí rizikové faktory, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci.

Svaz průmyslu a dopravy oceňuje, že se vláda drží svého programového prohlášení a bojuje proti přebujelé administrativě. „Jedním z cílů naší vlády je snižovat zbytečného papírování. Tato vyhláška je součástí tzv. prvního antibyrokratického balíčku, který přesně v duchu tohoto cíle postupuje. Zrušení povinných periodických prohlídek povede nejen ke snížení byrokracie, ale také k úsporám stovek milionů korun ročně na straně zaměstnavatelů a významné časové úspoře lékařů i zaměstnanců, kteří si často šli tzv. pouze pro razítko, a to vše za zachování standardu ochrany zdraví zaměstnanců při práci,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Povinné vstupní pracovnělékařské prohlídky touto vyhláškou nejsou nikterak dotčeny. Svaz průmyslu ale s Ministerstvem zdravotnictví jedná o úpravě zákona.

kategorie Trh práce a vzdělávání