Průlom v jednání o investiční dohodě mezi EU a Čínou

Klíčovou úlohou Komplexní investiční dohody „CAI“ je vylepšit a rozšířit přístup evropských investorů na čínský trh. Jde zejména o stanovení závazků v odstraňování diskriminace a překážek pro zahraniční investory. Dohoda má také zvýšit předvídatelnost prostředí a zajistit investorům z EU alespoň stejný standard zacházení, jako mají zahraniční investoři z jiných oblastí (např. USA, nebo členové Regionálního ekonomického partnerství RCEP).

Cílem EU je nastavit oboustranně přínosný vyvážený vztah. Pro zlepšení postavení evropských firem v Číně je zejména nutné narovnat podmínky v oblastech, jako jsou státní subvence, vynucené převody technologií, či klimatické a sociální standardy.

Evropské investice v Číně tvoří převážně tyto oblasti v následujícím pořadí: automobilový průmysl (28%), surovin a chemikálie (22%), finanční služby (8%), zemědělství a potravinářství, spotřební zboží, energetika, stroje, zdravotnictví a biotechnologie.  Tomuto složení také odpovídá zacílení dohody.

  • V průmyslové výrobě požaduje EU stejnou otevřenost, jakou již čínským firmám sama poskytuje. Specifický je automobilový průmysl, kde EU požaduje odstranění požadavku na společný podnik u vozidel s konvenčním pohonem a alespoň razantní omezení překážek na trhu s elektrickými a hybridními vozy. Čína dosud neučinila tak rozsáhlé závazky k žádnému jinému partnerovi a omezení zůstávají jen u velmi omezené skupiny odvětví.
  • Pro české firmy by mohla být významná oblast zdravotnictví, zejména soukromé poskytování zdravotní péče. Zde EU hlavně trvá na zrušení požadavku založit společný podnik s čínským subjektem. Čína se zavázala odstranit tento požadavek v klíčových městech, včetně Pekingu, Šanghaje a mnoha dalších metropolích.
  • Patrně nejvíce bariér je potřeba odstranit v oblasti informačních technologií. EU chce, aby tyto překážky Čína odstranila a také aby je případně neaplikovala na další produkty nabízené online. Čína tak např. umožní vstup investorům z EU do oblasti cloudových služeb až do výše 50%, dosud nebyl možný vůbec. Kapitálová omezení v telekomunikacích se neuplatní na ostatní online nabízené služby.
  • V dalších oblastech jako je obchod a služby (např. v oblasti ochrany životního prostředí) je hlavním požadavkem odstranění povinnosti založit společný podnik s čínským partnerem. Omezení požaduje EU odstranit zejména u následujících služeb: telekomunikace, pozemní podpůrné služby u mezinárodní námořní přepravy, služby pro leteckou dopravu (zejména informatika, rezervační systémy, marketing) a stavební činnost. To vše by mohlo přinést příležitosti českým firmám. Firmy z EU tak budou moci poskytovat multimodální přepravu „od dveří ke dveřím“ a vnitrostátní služby pro mezinárodní námořní přepravu, či zmíněné podpůrné služby v letecké dopravě.
  • V oblasti finančních služeb provádí Čína postupnou liberalizaci a nyní se zavazuje ponechat tyto výhody pro evropské investory a nezavádět další omezení. Došlo k odstranění některých kapitálových limitů a požadavků na společný podnik.
  • Dobrou zprávou je také to, že zaměstnanci investorů z EU (manažeři a specialisté společností) budou mít povoleno pracovat až tři roky v čínských dceřiných společnostech bez omezení, která platí nyní.

K dosažení rovných podmínek je v praxi potřeba ošetřit zejména to, co neřeší pravidla WTO, jejíž je Čína členem. To zahrnuje pravidla pro chování státem vlastněných firem, transparentní pravidla u státních subvencí, zákaz nuceného transferu technologií (CAI se snaží dosáhnout stejné pozice, jako mají investoři z USA), rovné postavení čínských a zahraničních firem před standardizačními orgány, či transparentní, rovné a předvídatelné požadavky a postupy udělování různých povolení.

Vítáme politickou dohodu, avšak zásadní je praktická implementace. EU vychází z mechanizmů již uplatňovaných v dohodách o volném obchodu. Monitoring a řešení významných problémů na politické úrovni by měla značně usnadnit „horká linka“ mezi komisařem pro obchod a čínským vicepremiérem pro investice.

Jako zástupci podnikatelské komunity vítáme dosažení dohody v oblasti přístupu na trh a rovných podmínek, neznáme zatím detaily dohody, ale očekáváme zmírnění nerovnováhy a citelné zlepšení podmínek pro investory.

Apelujeme však na co nejrychlejší dosažení dohody v oblasti pravidel ochrany investic, která jsou nutná pro zajištění potřebné právní jistoty. Vyšší investiční aktivita také klade nároky na vysokou úroveň ochrany investic a řešení sporů.

Fára Pavel
kategorie Obchodní politika