DOUSKOVÁ: „Rok 2021 bude určitě velice komplikovaný, protože se spustí ´lavina´ propouštění v jednotlivých společnostech.“

Vzhledem k nepříznivým prognózám se očekává nárůst komplikací v jednotlivých společnostech, a to i u těch, které spadají pod Nedrážní republikový výbor OSŽ. Oproti letům minulým, kdy se při kolektivním vyjednávání řešil především nárůst mzdy, se tentokrát bude řešit spíše zachování zaměstnanosti. „Určitě se kolektivní vyjednávání dotkne i nárůstu mzdy, ale ten bude – vzhledem k nastupující finanční krizi – spíše symbolický,“ říká v rozhovoru Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru (NeRV) OSŽ.
 
Jsme na začátku nového roku, v němž se na podzim má konat sjezd OSŽ. Co od nového roku očekáváte?
Dovolte mi nejprve letmé ohlédnutí za rokem 2020, který byl v mnoha ohledech přelomový. V minulém roce jsme jako společnost byli nuceni výrazně změnit priority. Současně se změnil i náš život, práce, pracovní prostředí, vztahy v rodině, s kolegy, se sousedy… Ukázalo se, že IT technologie patří neodmyslitelně k našemu životu, pomáhají nám v organizaci práce, při plánování, při on-line konferencích, v případě OSŽ i při jednání Ústředí OSŽ, a pokud to bude nutné i VIII. sjezd OSŽ se bude konat on-line. Nerada bych hned na začátku roku předvídala nejkomplikovanější scénář, ale pravdou zůstává, že musíme být v rámci epidemiologických opatření (PES) připraveni na všechny situace.
 
Co čeká OSŽ v roce 2021?
Rok 2021 bude, dle předpokladů, určitě velice komplikovaný, protože nyní se spustí „lavina“ propouštění v jednotlivých společnostech. Důvod je zcela jasný, zaměstnavatelé se vlivem opatření v roce 2020 dostali do finančních potíží, musí tedy nastavit nový finanční plán a začnou propouštět, nastane růst nezaměstnanosti. Z tohoto pohledu se zvýší tlak na odborovou činnost a znalost zákoníku práce při jednáních se zaměstnavateli.
V roce 2020 se začal šířeji uplatňovat paragraf 209, který řeší částečnou nezaměstnanost. Ve společnostech, které spadají pod NeRV (Nedrážní republikový výbor) OSŽ, se podařilo v rámci vyjednávání se zaměstnavateli dojednat náhradu mzdy nad zákoník práce, který nám udává nejméně 60 %. To znamená, že plnění zaměstnavatele se pohybovalo v rozmezí 70 až 80 %. Předpokládám, že tento trend by se měl udržet i pro další období.
 
Jaké změny nedrážním nový rok přinese?
Vzhledem k prognózám očekáváme nárůst komplikací v jednotlivých společnostech, které spadají pod NeRV OSŽ. Jak již bylo hned úvodem nastíněno, část jednání bude muset být řešena elektronickou cestou, videokonferencemi. Z epidemiologického hlediska je toto asi jediný způsob přesunu informací, ale dnes je to již téměř standartní postup jako u jiných společností. Přesto si dovolím tvrdit, že odborářská práce se nezastaví a vlastně ani nemůže. U nedrážních společností se kolektivně vyjednává po celý kalendářní rok.
 
Oproti letům minulým, kdy se při kolektivním vyjednávání řešil nárůst mzdy, se tentokrát bude řešit především zachování zaměstnanosti v daném regionu. Určitě se kolektivní vyjednávání dotkne i nárůstu mzdy, ale ten bude – vzhledem k nastupující finanční krizi – spíše symbolický. Rovněž se v rámci benefitních programů bude řešit možnost stravenkového paušálu, který by měl být nově jako varianta stravenek. Vzhledem k očekávaným úsporám je nabíledni, že stravenkový paušál bude u některých zaměstnavatelů prioritou. Zaměstnanci tak budou mít pocit jakési výhody, ale pokud se nad touto variantou hlouběji zamyslíme, je to výhoda spíše pro zaměstnavatele.
 
 
 
  • Zdroj: ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ