Zásadní je, aby Česká republika zůstala energeticky soběstačná říká předseda OS PHGN Rostislav Palička

O Uhelné komisi, Majetkové, správní a delimitační unii (MSDU OS), čerpání svazových financí pro členy, rekonstrukci bazénové haly hotelu Harmonie v Luhačovicích, o udílení medaile Jiřího Agricoly a dalších událostech hovořil HGN s předsedou OS PHGN Rostislavem Paličkou.

Uhelná komise doporučila v prosinci konec spalování uhlí na rok 2038, že? 
Ano. Pro rok 2038 hlasovalo 15 z 19 členů komise a tento návrh předloží vládě, která musí rozhodnout s konečnou platností. 

Na jakém základě bylo vydáno doporučení vládě? 
Uhelná komise vypracovala 42 variant s pěti různými scénáři, které se vyhodnocovaly s ohledem na energetickou soběstačnost a spolehlivost, úsporu oxidu uhličitého i výši investic. Do nových zdrojů se má do roku 2050 investovat 355 miliard korun. Rozhodnutí je kompromisem, splněno musí být několik podmínek. Především jde o včasnou náhradu utlumovaných uhelných zdrojů jinými výrobními zdroji, včetně dostavby nového jaderného zdroje v Dukovanech podle harmonogramu. Mám informace, že zaměstnavatelé se už připravují na přechod od uhlí na plynové elektrárny a teplárny. Zásadní je, aby ČR zůstala energeticky soběstačná. 

A jaké podklady bude mít pro své rozhodování kabinet? 
Podle mého názoru by měla Uhelná komise předat vládě souhrnný materiál, který zatím nebyl k dispozici. Chybí dopadové studie, sociální opatření a harmonogram odstavování uhelných zdrojů. Byl jsem překvapen, jak vystupovali zástupci útlumem postižených krajů a zaměstnavatelů. Všichni na videokonferenci svorně rozhodli o roku 2038, proto jsem se k nim přidal. Hrozilo totiž, že by v dalším návrhu prošel rok 2033. V usnesení Uhelná komise dále doporučuje vládě, aby zůstalo zachování územního určení Fondu spravedlivé transformace pro uhelné kraje, kde je alokováno přibližně 42 miliard korun a zároveň aby došlo ke zvýhodnění pro uhelné kraje v rámci Modernizačního fondu, kde celková alokace činí více než 120 miliard korun. Náš odborový svaz proto požádal ČMKOS o přidělení místa v transformační platformě, což se stalo. Zastupuji zde ČMKOS a kolega Zdeněk Černý z Odborového svazu ECHO je mým zástupcem. Navíc se nám podařilo dosáhnout, aby součástí platformy byl i náš první místopředseda Josef Zelenka. 

Jak je to s majetkem odborového svazu? 
Jsme členem MSDU OS, která iniciovala hlasování o delimitaci. Předpokládám, že bude členskými svazy schválena. Pokud ano, pomůže nám to letos financovat provoz. Jednání je naplánováno na 8. ledna. Problém nám vyvstal s rekonstrukcí bazénové haly v hotelu Harmonie v Luhačovicích. Po odkrytí a odstranění fólie se začala do bazénu tlačit spodní voda. Byly třeba stavební úpravy, aby se mohlo pokračovat v práci. Nečekané vícepráce způsobily zpoždění a tím i vyšší náklady, v současné době je určen termín předávky bazénu na 9. únor. 

Na radě jste hovořil o čerpání svazových financí pro členy. Můžete to čtenářům přiblížit? 
Letošní sjezd schválil příspěvek na čerpání ve výši 40 milionů korun, aby odborové organizace mohly zajistit členům právní, účetní a další služby. K tomuto účelu bylo navíc schváleno financování svazu za jednu korunu na člena. V tomto ohledu jsme jediným svazem, který vyšel svým členům takto vstříc. Proto by finance, které zůstávají v organizacích, a také příspěvek měly sloužit především ke zlepšení služeb členům.

Bude se letos udílet medaile Jiřího Agricoly? A je mezi kandidáty zástupce svazu? 
Nominace na ocenění medailí Jiřího Agricoly se určitě uskuteční. V prosinci se měla sejít komise k nominacím, ale situace s covidem to neumožnila. Za náš odborový svaz jsme nominovali za dlouholetou činnost kolegu Bohdana Štěpánka, předsedu odborového sdružení Diamo. Předpokládám, že kolega Štěpánek bude moci převzít ocenění na slavnostním zasedání v sídle ČBÚ někdy na jaře. V této souvislosti bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům odborového svazu za odvedenou práci, která byla velice náročná, a také všem členům za práci v regionech. 

Chcete někoho jmenovat? 
Pochvalu si zaslouží Jaromír Pytlík, který jako neuvolněný předseda MSS toto sdružení stabilizoval. Rovněž Milan Malachovský z PKP Cargo, odboroví funkcionáři z SHO za přechod z OKD na Diamo a zvládnutí situace s propouštěním zaměstnanců, kteří tak dostanou státní příspěvek i odstupné. A také funkcionáři ze Sokolovské uhelné, SOO CCG Most a MND Hodonín.

Co plánujete jako předseda v letošním roce? 
Kromě běžné činnosti se chci soustředit na práci ve Fondu pro spravedlivou transformaci a v Uhelné komisi, zejména s ohledem na rozpracování podrobnějšího harmonogramu útlumu, regulatorně legislativních nástrojů a detailního zhodnocení ekonomických a sociálních dopadů útlumu těžby. Budeme se připravovat na dobu pouhelnou a snažit se vyjednat co nejlepší podmínky pro zaměstnance, které vláda a Zelení připraví o práci. To bude nejen letos, ale i v příštích letech naší hlavní náplní. Vzhledem k předloženému rozpisu výše nájmu a služeb ze strany nového majitele bývalého Domu odborových služeb v Praze, budeme intenzivněji pracovat na změně našeho sídla.

  • Zdroj: OS PHGN ,článek vyšel v HGN 1/2021