Průmysl a česká science centra spojují síly

Memorandum o spolupráci podepsali v ostravském Světě techniky představitelé Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a České asociace science center (ČASC). Spolupráce by měla na jedné straně přinést větší zapojení science center do popularizace výsledků současného českého průmyslu, na druhé straně zapojí inovativní firmy do neustálé obměny zábavného interaktivního vzdělávání ve science centrech.

„Budeme společně usilovat o to, aby se pozitivní image science center rozšiřovalo i mezi průmyslovými podniky, a aby vznikaly další společné, vzájemně užitečné, vzdělávací iniciativy, akce a aktivity, které by oslovovaly a inspirovaly širokou veřejnost. Chceme, aby stoupalo povědomí nejen o existenci samotných science center, ale i o vysoké kvalitě výsledků českého průmyslu,“ uvedl Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Krize způsobená koronavirem ukázala nutnost hledat nové způsoby vzdělávání a uplatňovat moderní trendy ve výuce. Propojení vzdělávací a podnikatelské sféry se ukazuje jako velmi potřebné a užitečné. Podpisem Memoranda o spolupráci dávají obě strany najevo svůj zájem spolupracovat v oblasti vzdělávání ještě intenzivněji než doposud.

Svaz průmyslu a dopravy ČR a České asociace science center již dlouhodobě spolupracují a organizují populární akce s názvem „Živá knihovna povolání“. Jejich cílem je ukázat žákům posledních ročníků základních škol, v jakých žádaných oborech, zejména technických a přírodovědných, se mohou uplatnit. Jednotlivé profese přitom představují přímo profesionálové z praxe. Až do pandemie koronaviru byly Živé knihovny povolání vždy velké akce, které se žáci i firmy účastnili osobně. Poslední z úspěšných akcí se uskutečnila online v ostravském Světě techniky. Jednotlivé profese představily podniky žákům prostřednictvím videoprezentací.DSC 9410

Na základě dosavadní spolupráce mezi členy ČASC a Svazu průmyslu a dopravy nyní vyvstala potřeba vztahy obou stran posunout na vyšší, formálnější úroveň a otevřít prostor další a mnohem širší spolupráci mezi jednotlivými science centry a firemní sférou.

„Science centra jako instituce neformálního vzdělávání mohou jedinečným a originálním způsobem pomoci popularizovat výsledky vědy, představovat široké veřejnosti úspěchy českého průmyslu, ojedinělé aplikace či moderní technologie. Nabízí prostor nejen pro diskuzi, ale i pro realizaci konkrétních akcí a aktivit podporující zájem veřejnosti o české inovace, na které můžeme být hrdi pro jejich jedinečnost a originalitu nejen v rámci Česka, ale i pro jejich úspěšnost v celoevropském nebo dokonce celosvětovém měřítku. Jsem ráda, že mohu být u zrodu této iniciativy a věřím, že následující období ukáže, jak užitečné toto propojení může být,“ řekla Ivana Češková, ředitelka ČASC.

Česká asociace science center (ČASC) byla založena v roce 2013, v době, kdy se fenomén science learningových center (zkráceně science center) známý ze světa a západní Evropy, začal rozvíjet i v Česku. Z podpory fondů EU – operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace byla vybudována v rámci ČR zcela nová infrastruktura 5 science center (Svět techniky v Ostravě v Dolních Vítkovicích, VIDA v Brně, IQ Landie v Liberci, Techmánie v Plzni a Pevnost poznání v Olomouci) a byly zrekonstruovány 3 hvězdárny a planetária (v Brně, v Ostravě a v Hradci Králové). Přestože nemají jednotného zřizovatele, jejich společným cílem je umožnit co nejširší veřejnosti seznamovat se s výsledky vědy a lépe porozumět moderním technologiím. Míří zejména na volnočasové aktivity nejen rodin s dětmi, ale i mládeže a dalších věkových kategorií. Velmi pestré a významné jsou také jejich vzdělávací aktivity pro školní skupiny. Science centra a planetária jsou místem, kde se snaží o srozumitelnou prezentaci vědy, technologií a vzdělávání netradičními metodami i formou.

kategorie Tiskové zprávy