Nedopustíme rozvolnění zákona o předčasných důchodech, ujišťuje předseda OS PHGN Rostislav Palička

Odborový svaz PHGN v nové roce navázal na činnost z předešlého roku. Ve firmách v regionech pokračuje kolektivní vyjednávání, vedení svazu se zúčastnilo řady akcí nejen v rámci odborového svazu, ale například jednání rady ČMKOS, zasedání tripartit, sezení ve sněmovně a dalších. O konkrétních výstupech HGN hovořil s předsedou Rostislavem Paličkou.

Na konci ledna jste společně se členy Revizní komise svazu několik dní pracoval v Luhačovicích. Proč zrovna tam? 
Jako zodpovědní majitelé věnujeme hodně úsilí a prostředků na zkvalitnění služeb v obou hornických hotelech Harmonie v Luhačovicích. Několik měsíců již probíhá rekonstrukce bazénu a bazénové haly v hotelu Harmonie I. Pravidelně kontrolujeme, jak rekonstrukce probíhá a na místě řešíme další postup. V současné době v důsledku koronavirové pandemie nejsou hotely obsazené. Využili jsme toho a společně s Revizní komisí odborového svazu a pracovníky pražského pracoviště jsme ve dnech 25. až 27. ledna uskutečnili inventuru obou hotelů, zjistili jsme stav hospodaření a domluvili se na vyřazení starých spotřebičů. Při té příležitosti Revizní komise uskutečnila pravidelné zasedání, a to doslova v bojových podmínkách. Hotely jsou prázdné, a tak se samozřejmě ani teď v zimě nevytápějí. Za osobní nasazení a obětavost chci prostřednictvím HGN členům Revizní komise poděkovat. 

Proti rozhodnutí Uhelné komise ukončit spalování uhlí v elektrárnách a teplárnách do roku 2038 mediálně vystoupili dva ministři vlády. Překvapilo vás to? 
Uhelná komise v prosinci doporučila vládě, aby se odklon od uhlí uskutečnil v roce 2038. Tento termín považují všechny zainteresované strany, kromě Zelených, za přijatelný kompromis. I my to považujeme za přijatelné, protože máme čas se připravit na konec spalování uhlí a postarat se o zaměstnance a uhelné regiony, které tím budou nepochybně postiženy. O to více mě zaráží, že ministr zahraničí Tomáš Petříček za ČSSD a ministr zdravotnictví Jan Blatný za ANO sdělili veřejnosti, že budou ve vládě hlasovat proti doporučenému termínu 2038. Oba vládní úředníci jsou jistě odborníky, ale úplně v jiných odvětvích, než je energetika a uhlí. Ministr Petříček se odborníkem na uhlí zřejmě stal po jednání s organizací Limity jsme my, při kterém pozřel vegetariánský hamburger a náhle prozřel. Viděl bych to tak, že se blíží termín konání parlamentních voleb a oba úředníci začali sbírat politické body pro sebe a své partaje. 

Letos se zatím neuskutečnilo jednání Uhelné komise ani pracovních skupin. Znáte důvod? 
Na tripartitě jsem požádal spolupředsedu Uhelné komise, ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, o svolání Uhelné komise. Zatím se tak nestalo. O to více mě potěšilo, že nás kontaktovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a požádala nás o jednání, které se uskutečnilo 29. ledna. Na programu byly sociální otázky ve vztahu k datu ukončení uhlí v roce 2038, dopady na zaměstnance našich odvětví a uhelné regiony. Konkrétně, jak by vláda mohla zaměstnancům a regionům pomoct. O výsledcích budeme naše členy informovat. Na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) leží náš návrh na nařízení vlády o kompenzaci zaměstnancům, kterým bude na základě rozhodnutí vlády přerušená práce. Návrh jsme předložili k projednání pracovní skupině číslo tři Uhelné komise. Odtud putoval na MPO a zatím se o něm dál nejedná. Usilujeme o to, aby se náš návrh dostal na jednání vlády a doufáme, že paní ministryně Maláčová nám v tom pomůže. 

O které nařízení vlády se konkrétně jedná? 
Je obdobné jako nařízení vlády číslo 342/2016 a 167/2016, které byly novelizované o Sokolovskou uhelnou, o OKD a Diamo. Nový návrh jsme iniciovali, protože útlumem a odklonem od uhlí nebudou postiženi jen horníci, ale i energetici. Tedy zaměstnanci sektorů, které budou ovlivněné zrušením těžby a spalováním uhlí v elektrárnách a teplárnách. 

V Senátu se konalo veřejné slyšení k petici za snížení věkové hranice a zmírnění podmínek pro získání hornického důchodu. Vy jste ji nepodpořil. Proč? 
Upřesnil bych, že se jedná o hlubinné horníky z OKD. Navíc dřívější odchod do starobního důchodu pro hlubinné horníky je uzákoněn. Považuji iniciativu některých senátorů za velice nešťastnou. Náš odborový svaz usiloval 23 let o to, aby horníci mohli odcházet do starobního důchodu dříve. Nakonec bylo naše úsilí korunováno úspěchem a hlubinní horníci mohou nyní odcházet do starobního důchodu po odpracování 3300 směn a splnění dalších podmínek. Senátorská petice by naprosto nesystémově toto úsilí a zdárný výsledek mohla nabourat. Chtěl bych naše členy ujistit, že udělám vše pro to, abych platný zákon ochránil. Autoři petice se nejen neseznámili s platnou legislativou, ale dokonce ani nevěděli, že v roce 2016 byl parlamentem schválen nový zákon, umožňující hlubinným horníkům odejít do důchodu až o deset let dříve. Pokud se týká snížení počtu odpracovaných směn pro horníky, kteří z důvodu uzavření provozu dolu nebudou schopni požadovaný počet směn odpracovat, o tom jsme už předtím jednali s premiérem Andrejem Babišem a s místopředsedy vlády Karlem Havlíčkem a Alenou Schillerovou i s předsedou SHO Jiřím Waloszkem a domluvili se, že připravíme nový návrh. Oslovili jsme ministerstvo práce, a to na našem návrhu pracuje. Jsme tedy pro snížení počtu odpracovaných směn, ale zásadně proti tomu, aby se kvůli tomu opět otevíral již platný zákon.

  • Zdroj: Odborový svaz PHGN, HGN