Průmysl v květnu rostl, očekávaný pokles se tím mírně oddaluje

Květnové výsledky průmyslu jsou velmi podobné těm v dubnu. V době, kdy ekonomika mírně zpomaluje, průmysl rostl uspokojivým tempem již druhý měsíc za sebou. Přestože zakázky i tržby vykázaly poměrně pozitivní výsledek, určitá opatrnost je na místě.

Mírné snížení růstu ekonomiky předpovídají červnové hodnoty Indexu nákupních manažerů PMI za ČR i snižující se červnová důvěra podnikatelů v odvětví průmyslu konjunkturálního průzkumu ČSÚ. Indikátorem může být i vývoj v Německu. „Zpomalení německé ekonomiky se v růstu českého hospodářství projeví. Nečekáme ale pokles, spíše jen zpomalení růstu, což se již děje,“ řekl Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zpomalování tempa ekonomického růstu během roku 2019 ukazují i výsledky šetření Svazu průmyslu za 1. čtvrtletí, které dělá pravidelně s ČNB. „Výsledky našeho šetření za 1. čtvrtletí byly opatrné a ukazují na zpomalování tempa ekonomického růstu během letošního roku. Přestože nemůžeme z měsíčních výsledků přímo odvodit zásadní trend vývoje, více než 3% růst průmyslu v dubnu i květnu může postupné snižování růstu ekonomiky mírně oddálit a oslabit. To může pozitivně ovlivnit průměrné hodnoty v celém roce 2019,“říká Bohuslav Čížek.

Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy