Rada pro konkurenceschopnost: AI a Horizon Europe

Zasedání ministrů odpovědných za oblasti vnitřního trhu a průmyslu se v Bruselu uskuteční 18. února. Na programu nejsou žádné legislativní body a v nelegislativní části proběhne tradiční výměna názorů v rámci prověrky konkurenceschopnosti na téma integrace hodnotových řetězců. Ministři budou diskutovat o dopadech umělé inteligence na průmysl EU a budou přijaty závěry Rady ke koordinovanému plánu EU v oblasti umělé inteligence. Proběhne politická rozprava ke sdělení EK k dlouhodobé strategii EU v oblasti klimatu, zejména z pohledu konkurenceschopnosti průmyslu. RO PRES bude informovat o stavu projednávání některých legislativních návrhů. Na žádost skupiny zemí, jejíž součástí je i ČR, bude představen možný kompromis v rámci jednání o návrhu směrnice o notifikační proceduře dle směrnice o službách.

Jednání Rady pro konkurenceschopnost zasedající ve složení ministrů odpovědných za agendu pro výzkum se uskuteční v úterý 19. února. Hlavním tématem jednání bude legislativní balíček rámcového programu Horizon Europe, konkrétně návrh rozhodnutí o specifickém programu, kterým se rámcový program Horizon Europe implementuje. Radě bude předložena zpráva o pokroku a aktuální verze kompromisního textu. Zpráva o pokroku pokrývá především záležitosti, kterým byla v průběhu vyjednávání o rámcovém programu věnována největší pozornost: právní základ, proces strategického plánování, strategický plán, oblasti pro mise a institucionalizovaná partnerství.

BusinessEurope, Konfederace evropského podnikání, ve svém dopise adresovaném rumunskému ministru hospodářství připomíná, že se zasedání Rady koná v době, kdy dochází ke korekci prognóz ekonomického růstu, které ukazují zpomalení růstu a pokračující nejistotu, pokud jde o podmínky globálního obchodu a dopady brexitu. Průřezová úloha Rady pro konkurenceschopnost spojená s její rolí strážce konkurenceschopnosti EU je proto důležitá tak jako dosud nikdy. BusinessEurope se ve svém poselství dále věnuje umělé inteligenci a nezbytnosti koordinovaného přístupu na úrovní EU tak, aby přinesla výhody jak občanům, tak podnikům. V centru pozornosti evropského byznysu je i program Horizon Europe. BusinessEurope opakovaně volá po zvýšení financování programu nejméně o dalších 120 milionů euro. BusinessEurope také apeluje na rychlé přijetí té části balíčku podnikového práva, která zabezpečí přístup k digitálním nástrojů pro základní operace podniků (registrace, zřizování dceřiných společností, přenos a nahrávání dat apod.).

Vladimíra Drbalová

Příloha: dopis BusinessEurope na rumunského ministra hospodářství

Gbelec Ondřej
kategorie Evropská rada