Volný obchod se Singapurem dostal zelenou

Evropský parlament dnes (13.2.) dal zelenou dohodám o volném obchodu a o ochraně investic mezi Evropskou unií a Singapurem. Tento krok je zvláště významný s ohledem na to, že Singapur je největší obchodní partner EU v rámci ASEAN (Sdružení národů jihovýchodní Asie). V oblasti obchodní politiky EU je propojení s regionem ASEAN jednou z priorit. Sdružení národů jihovýchodní Asie představuje trh s asi 630 miliony obyvatel a v roce 2019 se zde předpokládá růst HDP o 4,8%. Jde o jeden z nejdůležitějších trhů pro EU mimo evropský kontinent.

„Oceňujeme, že EU naplňuje svůj závazek být prostorem otevřeným férovému volnému obchodu a investicím a buduje moderní obchodní vztahy s tak dynamickými ekonomikami, jako je právě Singapur“, dodal prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Kromě vlastního dvoustranného obchodu mezi EU a Singapurem přinese dohoda výhody i firmám všech velikostí při vstupu do ostatních zemí jihovýchodní Asie, což je bezesporu jeden z ekonomicky nejrychleji rostoucích regionů světa.

Gbelec Ondřej
kategorie Obchodní politika