Vláda navrhne rozšíření působnosti Státního fondu rozvoje bydlení, podpoří i posílení pravomocí strážníků

Vláda Andreje Babiše na jednání v pátek 8. února schválila návrh novely zákona o Státním fondu rozvoje bydlení, kterým chce rozšířit působení fondu o další aktivity. V Parlamentu také podpoří poslanecký návrh, který má umožnit obecním strážníkům trestat i neukázněné řidiče, kteří zneužívají vyhrazený jízdní pruh.

Novela zákona o Státním fondu rozvoje bydlení a souvisejících zákonů, jejíž návrh dnes vláda odsouhlasila, má za cíl rozšířit působnost stávajícího Státního fondu rozvoje bydlení o další aktivity, které se vztahují k podpoře regionálního rozvoje. Jde například o podporu cestovního ruchu a dalších investic, které souvisejí s udržitelným rozvojem obcí, měst a regionů. Současně s ohledem na skutečnost, že fond už nadále nebude podporovat jen projekty související s bydlením, navrhla vláda i změnu jeho názvu na Státní fond podpory investic. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj.

Vláda projednala také pět poslaneckých návrhů legislativních změn. Zatímco návrhy na novely správního řádu a zákona o spotřebitelském úvěru a zcela nové právní normy řešící lichvářské půjčky a zakotvení českého jazyka jakožto jazyka státního kabinet nepodpořil, návrh na změnu zákona o provozu na pozemních komunikacích vláda při projednávání v Parlamentu podpoří.

Návrh chce rozšířit pravomoci obecní policie při kontrole provozu na pozemních komunikacích o možnost kontrolovat a sankcionovat řidiče, kteří zneužívají k jízdě pruh vyhrazený pro zvláštní vozidla (například pro MHD, taxi a záchranné složky). Kromě udělování pokut na místě by obecní policie mohla řidiče, případně vlastníky vozidel postihovat i na základě kamerových záznamů.

Vláda schválila také Zprávu o hodnocení plnění opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016–2020. Zpráva konstatuje, že z 29 opatření obsažených v dokumentu, které mají přispět k rozvoji vědy a výzkumu v ČR, již jedno opatření bylo zcela splněno, další se plní průběžně a jedno (návrh na vytvoření ústředního správního úřadu pro celou oblast VaVaI) bylo zrušeno, protože vláda Andreje Babiše původní záměr na vznik nového Ministerstva pro vědu, výzkum a inovace přehodnotila.

Kompletní výsledky jednání vlády 8. února 2019 naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-8–unora-2019-171761/.