Rada vlády schválila návrh nových zásad pro poskytování dotací a hlavních oblastí státní dotační politiky na podporu veřejně prospěšných činností

Rada vlády schválila návrh nových zásad pro poskytování dotací a hlavních oblastí státní dotační politiky, 19. února 2020.
Rada vlády schválila návrh nových zásad pro poskytování dotací a hlavních oblastí státní dotační politiky, 19. února 2020.
Ve středu 19. února 2019 proběhlo první řádné zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace („Rada“) v tomto roce. Pod vedením jejího předsedy, premiéra Andreje Babiše, Rada projednala, mimo jiné, dva materiály klíčové pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu, které budou předloženy vládě.

Radou schválený dokument Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy sjednocuje a zefektivňuje procesy na úrovni jednotlivých resortů poskytujících tyto dotace, včetně dotací do sportu. 

„V zásadách pro poskytování dotací jsme nově definovali skutečnost, že dotace ze státního rozpočtu jsou poskytovány na realizaci veřejně prospěšných činností a projektů, které za stát de facto vykonávají nestátní neziskové organizace,“ řekla místopředsedkyně Rady, zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková. Zásady také stanovují postupy pro poskytování dotací, včetně termínů pro podání žádosti o dotace či jejich vyplacení.

Jednotlivé oblasti, na které by měly být dotace ze státního rozpočtu poskytovány, jsou obsahem dalšího Radou schváleného materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2021. V něm, na rozdíl od minulých let, došlo k posílení věcné části, kdy je kladen důraz na odůvodnění účelnosti poskytovaných dotací. Materiál také nově obsahuje cíle dotační politiky a způsob hodnocení dotačního programu.